“ ฝรั่งมองไทย การออกแบบเมือง กรณีเมืองทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ”

( A Farang Architect 's View of Thungsong Urban Development Plan and Practice )

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเรื่องการออกแบบเมืองร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ ฝรั่งมองไทย การออกแบบเมือง กรณีเมืองทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ” ( A Farang Architect 's View of Thungsong Urban Development Plan and Practice )

คุณจอห์น แอดเดน ( John Adden) เป็น สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง ที่พักอาศัย พิพิธภัณฑ์เมือง และผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบทั้งในอังกฤษและยุโรป เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ / มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การออกแบบเมือง / สถาปัตยกรรมของประเทศทางต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เปรียบเทียบ / สะท้อนมุมมองกับการออกแบบเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด