สัมมนา “โรงเรียนพร้อมใจนำเรื่องพลังงานเข้าสู่หลักสูตร”
ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553
เวลา 08.30 - 15.30 น.  ณ ห้องแกรนด์ฮออล์ 2 โรงแรมรามาร์การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดงานสัมนาในหัวข้อ “โรงเรียนพร้อมใจนำเรื่องพลังงานเข้าสู่หลักสูตร” ภายใต้ โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดยมีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 160 โรงเรียน ถือได้ว่าผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนให้ความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้น ทั้งนี้ยังมีโรงเรียนนำร่อง 8 โรงเรียน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพร้อมปฏิญาญถึงการดำเนินงานกิจกรรม”การบรูณาการเรื่องพลังงานเข้ากับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” ได้แก่ โรงเรียนสันป่ายางหน่อม จ.ลำพูน โรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” จ.สุรินทร์ โรงเรียนวัดบางฝ้าย กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) จ.ภูเก็ต โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จ.ลำพูน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ จ.สงขลา

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ >>>