คุณมีชัย วีระไวทยะ 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ VDP :  เยาวชนและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับเกียรติจาก คุณมีชัย วีระไวทยะ  (นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  กรรมการสภาและประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)  มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ VDP :  เยาวชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 41 ท่าน