โครงการ / งานวิจัย
โครงการตามหมวด
สัมมนาประจำปี


..............................................
สัมมนาประจำปี 2546
..............................................

สรุปการสัมมนาวิชาการประจำปี
"อดีต...อนาคต...สิ่งแวดล้อมไทย"
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


หัวข้อสัมมนาที่ 7
เรื่อง การบริโภคที่ยั่งยืน
ผู้อภิปราย ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง มูลนิธิหมู่บ้าน
คุณสันต์ อิทธิสุขนันท์ ดารานักแสดง
คุณไกรกฤษ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการบริหารบริษัทไบโอไฟล์ คอเปอร์เรขั่น จำกัด
...............................................................

สรุปสาระสำคัญ

ดร.เอกวิทย์

 • ปัจจุบันนี้โลกอยู่ขั้นวิกฤต ความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงต้องหาความพอดีอย่างชาญฉลาด ต้องเลือกใช้ระบบที่ดีมีคุณค่าเข้ามาจัดการชีวิต
 • คนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ตอนนี้โลกวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สังเกตได้จากปัญหาโลกร้อน ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น น้ำเสีย ฯลฯ ดัชนีเหล่านี้ได้บอกได้ถึงปัญหาของนานาประเทศ ทางเลือกของปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรจนหมด หรือการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เนื่องจากการทรัพยากรมีขีดจำกัด แต่การบริโภคนั้นไม่มีขีดจำกัด
 • การล่มสลายของอารยธรรม มีปัจจัย 2 ประการ
  1. ไม่มีการยืดหยุ่นเมื่ออยู่ในสภาวะกดดัน
  2. โภคทรัพย์รวมอยู่ในคนจำนวนน้อย
   • องค์กรระหว่างประเทศ เช่น WTO ธนาคารโลก ทำให้โภคทรัพย์เหล่านี้ถูกแบ่งอย่างไม่เป็นธรรม
   • วิถีชีวิตของประชาชนไทย ไม่สอดคล้องกับฐานทรัพยากร เช่น การทานอาหารต่างชาติ มากกว่าอาหารไทย
   • คนไทยรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
   • แนวคิดอื่นๆ
    • ไอสไตน์ ต้องเปลี่ยนความคิดอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ถึงจะอยู่รอด
    • มหาตมคานที บอกถึงความต้องการที่มากเกินพอถึงแม้นจะมีทรัพยากรมากเพียงใด แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
    • ท่านพุทธทาส ภิขุก บอกว่าถึงแม้คนไทยจะมีสักร้อยล้านคนก็อยู่ได้ ถ้าอยู่อย่างพอดี (สันโดษ)
    • ฯลฯ

คุณไกรกฤกษ์

 • นำเสนอ Food Chain & Value Chain โดยเน้นที่ Value Chain เป็นสำคัญ ซึ่งเน้นที่กระบวนการผลิต โดยได้เพิ่มคุณค่าทางสังคมเข้าสู่กระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริโภคมี 3 อย่าง ได้แก่ การบริโภคแบบสุรุ่ยสุร่าย การบริโภคแบบสร้างสรรค์ และการบริโภคแบบสมดุล
 • ปัญหาสินค้า OTOP มีปัญหาอยู่ที่การผลิตที่มีการผลิตมาก แต่ขายไม่ได้ ทำให้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
 • นักบริโภคกับนักอนุรักษ์ไม่จำเป็นต้องยืนกันคนละฝั่ง แต่ควรหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน
 • ในการโฆษณาสินค้าควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้

คุณสันต์

 • GIVE & TAKE ควรจะให้ทุกอย่างรอบตัวเรา ไม่ใช่เฉพาะกับคน ทุกสิ่งทุกอย่างมีไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้ ต่างมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ในตัวเอง
 • หน้าที่ของมนุษย์ มี 2 อย่าง คือ สร้าง กับ ทำลาย แต่ไม่มีใครอยากเกิดมาเพื่อทำลาย
 • เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปคนในเมืองจะรับรู้ข่าวสารได้ และสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนได้ แต่ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารเช่นเดียวกันแต่ไม่ยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน