รายละเอียด

สรุปการสัมมนาวิชาการ

Press Release

บทความ  เปิดมุมมอง..ปฏิรูปเมือง (ไทย) มองไกลสู่อาเซียน


13:00-15:00 น.

 

เปิดมุมมองใหม่ “ปฏิรูปเมือง (ของไทย) มองไกลสู่อาเซียน”

> The Future Cities We Want
HE. Mr. Mikael Hemniti Winther Danish Ambassador to Thailand

> “เมือง” ในฝัน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

> เมืองตั้งรับ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติไร้พรมแดน
ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

> เสียงสื่อ เปลี่ยนเมือง
คุณพัชระ สารพิมพา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักข่าวสปริงนิวส์

>> ดำเนินรายการโดย คุณชัยรัตน์ ถมยา พิธีกรและผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

15:00-15:30 น.

ปาฐกถาพิเศษ “ปฏิรูปเมือง ปฏิรูปประเทศ”
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี

ปิดการสัมมนา