HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

ขอบเขตการประเมินและเกณฑ์การพิจารณา

ขอบเขตการประเมิน | เกณฑ์การพิจารณาหรือข้อกำหนดกลาง | ประเภทอาคาร

 

ประเภทอาคาร

สำนักงาน
สถานศึกษา
โรงพยาบาล
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
อาคารนิทรรศการ/อาคารแสดงสินค้า
ธนาคาร
ห้องสมุด
โรงแรม