HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

งานสัมมนาบริหารจัดการอาคารอย่างไรให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 
  1. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร
    โดย รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

  2. อาคารไทย…ร่วมห่วงใยสภาพภูมิอากาศ
    โดย คุณจินตนา เจือตี๋ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย