HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

ข่าว / กิจกรรม

 

 

ข่าวสาร

2559

พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร 2559

 1. อาคาร Main Building
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. อาคาร Operation Building
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558

พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร 2558

 1. กลุ่มอาคารบางจาก สำนักงานสุขุมวิท
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 2. อาคาร A อาคาร B  และ อาคาร C
  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 3. อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. อาคาร ท.100
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7 มิถุนายน 2556 : พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 4-1/2556

19 พฤศจิกายน 2555 :

พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 2/2555

30 มกราคม 2555 :

พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 1/2555

27 พฤษภาคม 2554 :

สัมมนาบริหารจัดการอาคารอย่างไรให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

26 เมษายน 2554 :

ภาพบรรยากาศพิธีรับมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 1/2554

26 เมษายน 2554 :

สัมมนาบริหารจัดการอาคารอย่างไรให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

จดหมายข่าวเดือนมกราคม - มีนาคม 2556

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2555

จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2554 - มกราคม 2555

จดหมายข่าวเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554

จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2554

จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2554