จำนวนการเข้าชม: 20458 ครั้ง
(นับจากเดือนเมษายน-2553 - กันยายน 2555)

ติดต่อสอบถาม :

.::: สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน
สามารถส่งใบสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :::.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 512, 516 ,
524
โทรสาร 02 504 4826-8


Websites:
www.tei.or.th

Copyright TEI All rights reserved.