จดหมายข่าว ของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในนามของ "จดหมายน้อย" เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนฯ และผู้ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ช่วยประชาสัมพันธ์กองทุนฯให้เป็นที่รู้จัก และถือเป็นเวทีที่ผู้สนใจจะได้เขียนมาแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น และความรู้กับเราด้วย เผื่อว่าวันหน้า
เราอาจจะได้ริเริ่มและร่วมทำกิจกรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้วยกัน

"จดหมายน้อย" ออกทุกๆ 2 เดือน ฉบับแรกเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2543 ในชื่อของพืชพันธุ์เมล็ดแรก ภายในประกอบด้วย เรื่องราวความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม แต่ละฉบับจะมี เรื่องเด่นประจำฉบับ จากนักเขียนรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาช่วยเสริมสร้าง "จดหมายน้อย" นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์อื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ เปิดม่าน การพูดคุยระหว่างบรรณาธิการ กับผู้อ่านแบบสบายๆ จิ้งจกทัก สัญญาณเตือนให้ร่วมกันระแวดระวัง มรดกด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่กำลังถูกละเลย บอกเล่า การรายงานความเคลื่อนไหว ในวงการสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ทั้งกิจกรรมของกองทุนฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำถามนี้มีที่มา คำถามที่แฝงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ช่วยฝึกสมองลองปัญญา และเพิ่มพูนความรู้รอบตัว

หวังว่าผู้ที่สนใจทุกท่าน จะช่วยกันรดน้ำ พรวนดินให้กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และ "จดหมายน้อย" นี้ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป


ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม 2543 ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม 2543 ฉบับที่ 3  เดือนพฤษภาคม 2543 ฉบับที่ 4  เดือนกรกฎาคม 2543
ฉบับที่ 4  เดือนกรกฎาคม 2543 ฉบับที่ 4  เดือนกรกฎาคม 2543