อันตรายจากการฟังเพลงดังเกินไป เสี่ยงเกิดปัญหาด้านโสตประสาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ ( ร่าง ) ข้อเสนอโครงการ “ สุขภาวะกับมลพิษทางเสียงและอากาศ ”
อ่านต่อ >>>
เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2549 สถาบันสิ่งแวดล้อไทย จัดประชุมปฏิบัติการเรื่อง การก่อสร้าง และ ยานพาหนะ ในโครงการ สุขภาวะกับมลพิษทางเสียงและอากาศ เพื่อเสนอต่อสสส.
อ่านต่อ >>>
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 โครงการสุขภาวะกับมลพิษทางเสียงและอากาศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรด้านมลพิษทางเสียงและอากาศ ในโครงการ "ค่ายเยาวชนแกนนำ เพื่อโรงเรียนสีเขียว"
อ่านต่อ >>>

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการ “ สุขภาวะกับมลพิษทางเสียงและอากาศ ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมเลคไซต์ โรงแรม อีสตินเลคไซต์

อ่านต่อ>>>

รถเสียงดัง…ตรวจจับ…ปรับแน่!!!! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 โปรดตรวจสอบรถของท่านให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน ในโครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควมคุมมลพิษ


กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม       ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)        
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท    ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120        
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 504 โทรสาร 0-2504-4826-8 อีเมล: TAIThailand@tei.or.th เว็บไซต์: www.tei.or.th/cef/nonoise