การส่งเสริมการจัดทำทำเนียบ การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของระบบ PRTR

สร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของ PRTR แก่โรงงาน ใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ 60 แห่ง/ ปรับปรุงสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน/ปรับปรุงระบบรายงานและประมวลผลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ/ พัฒนากฎหมายฯwww.tei.or.th/trainingprtr
Duration: 21/12/2016-21/09/2017
Donor: Department of industrial works
Contact Person: Patttra Jittranont
Contact: 02 503 3333 ext. 518 | pattra@tei.or.th