การฝึกอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2545 และ ปี 2554 www.tei.or.th/th/courses_training.php
Duration: 1/01/2017 - 31/12/2020
Donor: Private
Contact Person: Pattra Jittranont
Contact: 02 503 3333 ext. 518 | pattra@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found