ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

สนับสนุนให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์นิเวศไปพร้อมกันและยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น (พื้นที่เป้าหมาย : นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหน่วยงานพื้นที่เขตใน กทม.)www.tei.or.th/gi
Duration: 12/12/2017-12/9/2018
Donor: Department of Industrial Works
Contact Person: Patttra Jittranont
Contact: 02 503 3333 ext. 518 | pattra@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found