รายชื่อข้อกำหนดฉลากเขียวและแบบตรวจเอกสาร

  รหัสข้อกำหนด วันที่มีผลบังคับใช้ ผลิตภัณฑ์ แบบตรวจเอกสาร  
  TGL-1-R2-12
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1
11 สิงหาคม 2558 ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ TGL-1-R2-12  
  TGL-2-R4-15   หลอดฟลูออเรสเซนซ์  New TGL-2-R4-15  
  TGL-3-R3-11   ตู้เย็น TGL-3-R3-11  
  TGL-4-R4-14
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2
  ผลิตภัณฑ์สี TGL-4-R4-14  
  TGL-5-R3-11   เครื่องสุขภัณฑ์ TGL-5-R3-11  
  TGL-6-R1-10   แบตเตอรีปฐมภูมิ TGL-6-R1-10  
  TGL-7-R3-14 1 กุมภาพันธ์ 2560 เครื่องปรับอากาศ TGL-7-R3-14  
 
TGL-8-R2-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2555
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2 26 มิถุนายน 2555
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 3 5 มีนาคม 2556
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 4 22 เมษายน 2556
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 5 5 กรกฎาคม 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 6 23 ธันวาคม 2559
กระดาษ
   
1. กระดาษทำแผ่นยิปซัม TGL-8-R2-11
2. กระดาษแปรรูป (แฟ้มเอกสาร, สมุด, กล่องใส่เอกสาร, บัตรอวยพร, ปฏิทิน และแกนหลอดกระดาษ) TGL-8-R2-11
3. กระดาษและกระดาษแข็งเพื่อการบรรจุภัณฑ์ (กระดาษกล่องเคลือบ, กระดาษกล่องไม่เคลือบ, กระดาษทำลูกฟูก, กระดาษเหนียว) TGL-8-R2-11
4. กระดาษอนามัย (กระดาษชำระ, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษเช็ดปาก, กระดาษเช็ดหน้า) TGL-8-R2-11
  TGL-8/1-15 8 เมษายน 2559 กระดาษพิมพ์และเขียน TGL-8/1-15  
  TGL-9-R1-06   สเปรย์ TGL-9-R1-06  
 

TGL-10-R1-10
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2

  ผลิตภัณฑ์ซักผ้า TGL-10-R1-10  
  TGL-11-R3-17   ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ New TGL-11-R3-17  
  TGL-12-R2-15 25 มกราคม 2560 คอมพิวเตอร์ New TGL-12-R2-15  
  TGL-13-R2-12   เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย TGL-13-R2-12  
 
TGL-14-R1-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2554
ฉนวนกันความร้อน TGL-14-R1-11  
  TGL-14/2-R1-11   ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนยาง TGL-14/2-R1-11  
  TGL-15-98   มอเตอร์ TGL-15-98  
 
TGL-16-R2-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม 2556
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2 19 พฤศจิกายน 2556
ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า TGL-16-R2-11  
  TGL-17-R1-13   บริการซักน้ำและบริการซักแห้ง  TGL-17-98  
  TGL-18-R1-11   แชมพู TGL-18-R1-11  
 
TGL-19-R2-13  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 25 ตุลาคม 2556
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม  TGL-19-R2-13  
  TGL-20-R1-11   น้ำมันหล่อลื่น TGL-20-R1-11  
  TGL-21-R2-14 25 มกราคม 2560 เครื่องเรือนเหล็ก TGL-21-R2-14  
 
TGL-22-R1-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 3 กรกฎาคม 2555
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารา TGL-22-R1-11  
  TGL-23-R2-12   บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ TGL-23-R1-03  
 
TGL-24-R1-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2554
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2 25 ธันวาคม 2556
สบู่ TGL-24-R1-11  
  TGL-25-R2-15   ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว  TGL-25-R2-15  
  TGL-26-R2-14   ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด  TGL-26-R1-09  
 
TGL-27-R4-15 18 มกราคม 2560
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 29 เมษายน 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2 10 พฤศจิกายน 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 3 19 กรกฎาคม 2560
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 4 15 มกราคม 2561
เครื่องถ่ายเอกสาร New TGL-27-R4-15  
  TGL-28-R3-15   สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  TGL-28-R3-15  
 
TGL-29-R1-10  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 4 กรกฎาคม 2557
เครื่องเขียน TGL-29-R1-10  
  TGL-30/1-R4-15 18 มกราคม 2560 ตลับหมึก TGL-30/1-R4-15  
  TGL-30/2-17 30 ตุลาคม 2560 ผลิตภัณฑ์ตลับหมึก ประเภท ผลิตซ้ำ New TGL-30/2-17  
  TGL-31-02   ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ TGL-31-02  
 
TGL-33-R2-17 30 ตุลาคม 2561
รถยนต์ New TGL-33-R2-17  
  TGL-34-R1-12   เครื่องรับโทรทัศน์ TGL-34-R1-12  
  TGL-35-03   โทรศัพท์มือถือ TGL-35-03  
  TGL-36-R1-12   เครื่องโทรสาร TGL-36-R1-12  
 
TGL-37-R2-15 18 มกราคม 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 29 เมษายน 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2 13 ธันวาคม 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 3 19 กรกฎาคม 2560
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 4 15 มกราคม 2561
เครื่องพิมพ์ New TGL-37-R2-15  
  TGL-38-11   เตาไมโครเวฟ TGL-38-11  
  TGL-39-04   เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง TGL-39-04  
 
TGL-40/1-R1-13  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 2 กุมภาพันธ์ 2561
กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา New TGL-40/1-R1-13  
 
TGL-40/2-R1-13  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 2 กุมภาพันธ์ 2561
กระเบื้องดินเผามุงหลังคา New TGL-40/2-R1-13  
 
TGL-40/3-R1-13  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 2 กุมภาพันธ์ 2561
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา New TGL-40/3-R1-13  
 
TGL-40/4-13  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 2 กุมภาพันธ์ 2561
หลังคาเหล็ก New TGL-40/4-13  
 
TGL-41-R1-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 16 กรกฎาคม 2555
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 2 22 เมษายน 2557
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 3 1 สิงหาคม 2559
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 4 18 กรกฎาคม 2560
แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน New TGL-41-R1-11  
 
TGL-42-R1-13  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2561
เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว New TGL-42-R1-13  
  TGL-43-13   เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว TGL-43-13  
  TGL-44-12   พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ TGL-44-12  
  TGL-45-12   วัสดุตกแต่งผนังภายใน TGL-45-12  
  TGL-47-11   ซีเมนต์บอร์ด TGL-47-11  
 
TGL-48-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 21 กันยายน 2560
ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน TGL-48-11  
 
TGL-49-10  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 4 เมษายน 2559
ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม TGL-49-10  
  TGL-51-11   พัดลม TGL-51-11  
  TGL-52-11   รถจักรยานยนต์ TGL-52-11  
 
TGL-53-11  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 28 มกราคม 2556
หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สำหรับยานพาหนะ TGL-53-11  
  TGL-54-11   พรม TGL-54-11  
  TGL-57-11   ปั๊มความร้อน TGL-57-11  
  TGL-58-11   ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง TGL-58-11  
  TGL-59-11   ยางรถจักรยานยนต์ TGL-59-11  
  TGL-60-R1-14 25 มกราคม 2560 ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ TGL-60-R1-14  
  TGL-61-11   วัสดุก่อผนัง TGL-61-11  
  TGL-62-12   กระจกสำหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร TGL-62-12  
  TGL-63-12   กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า TGL-63-12  
  TGL-64-12   เครื่องดูดฝุ่น TGL-64-12  
  TGL-65-12   เครื่องเป่ามือ TGL-65-12  
  TGL-66-12   ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม TGL-66-12  
  TGL-67-12   แบตเตอรี่ทุติยภูมิ สำหรับการใช้งานแบบพกพา TGL-67-12  
  TGL-68-12   แบตเตอรี่รถยนต์ TGL-68-12  
  TGL-69-12   เครื่องเรือน TGL-69-12  
  TGL-70-12   ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ TGL-70-12  
  TGL-71/1-12   วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง TGL-71/1-12  
  TGL-71/2-12   วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก TGL-71/2-12  
  TGL-72-12   สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น TGL-72-12  
  TGL-73-12   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า TGL-73-12  
  TGL-74-12   ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ TGL-74-12  
  TGL-75-13   ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา TGL-75-13  
  TGL-76-13   กาว TGL-76-13  
  TGL-77-13   บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ    
  TGL-78-13   บริการทำความสะอาด TGL-78-13  
  TGL-79-13   บริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม    
  TGL-80-13   การบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร    
 
TGL-81-R1-17 30 ตุลาคม 2561
เครื่องฉายดิจิตอล New TGL-81-13  
  TGL-82-13   กระทะไฟฟ้า TGL-82-13  
  TGL-83-13   เครื่องล้างจาน TGL-83-13  
  TGL-84-13   เครื่องเป่าผม TGL-84-13  
  TGL-85-R1-14 25 มกราคม 2560 ตู้แช่แสดงสินค้า TGL-85-R1-14  
 
TGL-86-R1-17
6 ตุลาคม 2560
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 
8 มกราคม 2561
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแอลอีดี New TGL-86-R1-17  
  TGL-87-13   เตารีดไฟฟ้า TGL-87-13  
  TGL-88-13   ที่นอน TGL-88-13  
  TGL-89-13   รองเท้า TGL-89-13  
  TGL-90-14   เครื่องประจุแบตเตอรี่ฯ    
  TGL-91-14   เครื่องฟอกอากาศ    
  TGL-92-14   เครื่องปิ้งขนมปัง    
  TGL-93-14   ครีมนวดผม    
  TGL-94-14   เครื่องสูบน้ำ    
  TGL-95-14   เครื่องทำน้ำอุ่น    
  TGL-97-15   เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังน้ำคว่ำ  TGL-97-15  
 
TGL-98-15  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1
23 มีนาคม 2561
รถตู้โดยสาร New TGL-98-15  
 
TGL-99-15  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1
3 มีนาคม 2560
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก TGL-99-15  
  TGL-100-15   ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง TGL-100-15  
  TGL-101-15   ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ TGL-101-15  
  TGL-102-15   บริการอู่ซ่อมรถ TGL-102-15  
  TGL-103-15   ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม TGL-103-15  
  TGL-104-15   บรรจุภัณฑ์กระดาษ TGL-104-15  
  TGL-105-15   บรรจุภัณฑ์พลาสติก TGL-105-15  
  TGL-106-15   ผลิตภัณฑ์ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง TGL-106-15  
  TGL-107-16 8 เมษายน 2559 ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้ TGL-107-16  
  TGL-108-16 8 เมษายน 2559 ผลิตภัณฑ์กระจกที่ใช้ภายในอาคาร TGL-108-16  
  TGL-109-16 8 เมษายน 2559 ฉากกั้นห้อง TGL-109-16  
  TGL-110-16 8 เมษายน 2559 แผงพลังงานแสงอาทิตย์  TGL-110-16  
 
TGL-111-16  
• ประกาศแก้ไขข้อกำหนด ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2560
ของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  TGL-111-16  
  TGL-112-16 8 เมษายน 2559 อุปกรณ์กีฬา TGL-112-16  
  TGL-113-16 8 เมษายน 2559 ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย  TGL-113-16  
  TGL-114-16 8 เมษายน 2559 ผลิตภัณฑ์ธูป TGL-114-16  
  TGL-115-16 8 เมษายน 2559 ม่าน TGL-115-16  
  TGL-116-16 8 เมษายน 2559 บริการโรงแรม TGL-116-16  
  TGL-117-16 1 กุมภาพันธ์ 2560 หม้อแปลงไฟฟ้า TGL-117-16  
  TGL-118-16 1 กุมภาพันธ์ 2560 สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า TGL-118-16  
  TGL-119-16 1 กุมภาพันธ์ 2560 อุปกรณ์ข้อต่อ TGL-119-16  
  TGL-120-16 1 กุมภาพันธ์ 2560 ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม  TGL-120-16  
  TGL-121-16 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก TGL-121-16  
  TGL-122-16 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  TGL-122-16  
  TGL-123-19 11 มิถุนายน 2562 ผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยนำแสง TGL-123-19