ข่าวฉลากเขียว

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของภาครัฐ ...นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย...

9 มิถุนายน 2559

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของภาครัฐ ...นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย... พร้อมทั้งจัดพิธีมอบใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร