ประกาศ/ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว / List of Thai Green Label Products

เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electric devices)
บ้านและที่อยู่อาศัย
(Home & Living)
อุปกรณ์ก่อสร้าง
(Construction materials)
     
บริการ
(Services)
อื่น ๆ
(Others)
เครื่องใช้ในสำนักงาน
(Office supply products)
     
 
ยานพาหนะและอุปกรณ์เสริม
(Vehicles & Accessory)
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper product)


  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2563 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2563 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด  
  สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด  
  กันยายนNew 2563 ดาวน์โหลด  
  ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด  
  พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด  
  ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2562 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2562 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  กันยายน 2562 ดาวน์โหลด  
  ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด  
  ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2561 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2561 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  กันยายน 2561 ดาวน์โหลด  
  ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด  
  ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2560 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  กันยายน 2560 ดาวน์โหลด  
  ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด  
  ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม-ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด  

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025)

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ อีเมลผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ ประเภท วันหมดอายุ ขอบเขตการทดสอบ มาตรฐาน
1 GL-LAB-001 ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
anchana@tistr.or.th
02-577-9057
โทรสาร: 0-2294-7485
1 17 มิ.ย. 2564 ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
• พลาสติกสลายตัวได้
• การแตกสลายทางชีวภาพ การแตกเป็นส่วนระหว่างการหมัก
• การไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถของปุ๋ยหมัก
ISO17088 ISO14855-1 ISO16929 OECD 208 EN 13432 รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่17T035/0526
2 GL-LAB-002 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณฤทธิชัย ศรีโปฎก
ritthichai.sripodok@sgs.com
099-159-1526
02-294-7485 ต่อ 2421
1 31 พ.ค. 2565 ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
สิ่งทอ
สำหรับการทดสอบโลหะหนัก
สารหน่วงไฟใน
พลาสติก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
มอก.2388
EN71-3
มอก.685
EN14372
EN14362-1
IEC62321
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 18T142/0767
2 31 พ.ค. 2565 ผลิตภัณฑ์สี
• Heavy metal ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
• โลหะหนักในสี/หมึกพิมพ์
IEC62321
3 GL-LAB-003 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คุณนฤมล เกิดสว่างเนตร
naruemon.k@intertek.com
091-770-2856
02-765-2888
1 31 พ.ค. 2565 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกส์
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 18T066/0690
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 17T120/0611
มอก.1494
มอก.1495
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 17T120/0611
มอก.2508
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 17T120/0611
4 GL-LAB-004 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คุณสุลัดดา เดียวทอง
02-323-1672 ถึง 80 ต่อ 309
1 30 มิ.ย. 2565 ผลิตภัณฑ์สี
• ความเงา
• VOCs
• Heavy metal
• Halogenated solvent
• Formaldehyde
• Flame retardant ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา
• การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
• ความทนละอองเกลือ
• โลหะหนักในน้ำชะหลังคา ผลิตภัณฑ์พลาสติก
• VCM คงค้าง
• พทาเลท ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
• โลหะหนักในสี/หมึกพิมพ์
มอก.285/ISO2813
ISO11890-2
IEC62321
ISO3856/5
ASTM D 3335-85a
ISO2811-1
ASTM E903
ASTM B1178
AWWA
ISO 6401/ASTM D3749
CPSC-CH-C1001-09.3
IEC62321
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 16T040/0372