ประกาศ/ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2562 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2562 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน New 2562 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2562  
  สิงหาคม 2562  
  กันยายน 2562  
  ตุลาคม 2562  
  พฤศจิกายน 2562  
  ธันวาคม 2562  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2561 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2561 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  กันยายน 2561 ดาวน์โหลด  
  ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด  
  พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด  
  ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม 2560 ดาวน์โหลด  
  กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด  
  มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  
  พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด  
  กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  กันยายน 2560 ดาวน์โหลด  
  ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด  
  พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด  
  ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด  
         
  เดือน พ.ศ. เอกสาร  
  มกราคม-ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด  
  มกราคม-ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด  

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025)

ลำดับที่ หัวข้อ เว็บไซต์ ติดต่อ
GL-LAB-001 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด www.sgs.com โทรศัพท์: 0-2294-7485
โทรสาร: 0-2294-7485
GL-LAB-002 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด www.tuv.com/thailand/en โทรศัพท์: 0-2326-1333 ต่อ 113
โทรสาร: 0-2326-1334-5
GL-LAB-003 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด www.intertek.co.th โทรศัพท์: 0-2837-2988
โทรสาร: 0-2837-2985