ข่าวฉลากเขียว

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

19 พฤศจิกายน 2557

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงนามโดย นางนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ได้แก่

  1. นายณฐพล ทรัพย์วีระสกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งอุปกรณ์
  2. นายไพรัช เผื่อนด้วง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ท่านผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร
  3. ดร.จิรัฎฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ท่านผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด
  4. นายพงศพร กรอบสนิท ท่านผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด