ข่าวฉลากเขียว

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

9 มกราคม 2557

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงนามโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ได้แก่

  1. คุณกาญจนา พัฒนาภา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
  2. คุณบุนเกียด เย ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานบิสซิเนส โปรดักส์ แมนเนจเมนท์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  3. คุณกนกพร หรรษคุณฒัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  4. คุณธนศักดิ์ สาคริกานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
  5. คุณสุนันท์ แตงสมุทร รองกรรมการสายงานวิจัยและพัฒนารถเล็ก บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)