หน้าหลัก    |    ติดต่อ    |    ENGLISH
 

 

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding (MOU))


ระหว่าง
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560


 

 

 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับฉลากเขียว
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 

เรื่องร้องเรียน
กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 

 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

 

ประกาศในโครงการฉลากเขียว
การลงนามในหนังสือรับรองเพื่อยื่นสมัครขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
การสมัครขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
 

 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.