หน้าหลัก    |    ติดต่อ    |    ENGLISH
 

 

MOU & MRA Signing Ceremony
between Hong Kong Green Label Scheme, Japan Eco Mark Program,
Singapore Green Labelling Scheme and Green Label : Thailand
28 October 2015
Hong Kong SAR


 

 

 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับฉลากเขียว
ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 

เรื่องร้องเรียน
กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 

 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

 

ประกาศในโครงการฉลากเขียว
การลงนามในหนังสือรับรองเพื่อยื่นสมัครขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
การสมัครขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.