หน้าหลัก    |    ติดต่อ    |    ENGLISH
 

 

MRA Signing Ceremony

30 September 2016

Signing Ceremony on Mutual Recognition Agreement between
Thailand Green Label and SIRIM Eco-label at Chiang Rai, Thailand


MoU Signing Ceremony

30 September 2016

Signing Ceremony on the Memorandum of Understanding (MoU)
on Imaging Equipment (Printers, Copiers) Common Criteria Between
Japan Eco Mark and Thailand Green Label at Chiang Rai, Thailand


 

 

 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับฉลากเขียว
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

เรื่องร้องเรียน
กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 

 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

 

ประกาศในโครงการฉลากเขียว
การลงนามในหนังสือรับรองเพื่อยื่นสมัครขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
การสมัครขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.