หน้าหลัก    |    ติดต่อ

การสมัครขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

ผู้ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว สามารถขอรับเอกสารได้ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 1. ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว             /  

 2. คู่มือแนะนำโครงการฉลากเขียว (คลิก)

  เป็นเอกสารอธิบายถึงคำจำกัดความของฉลากเขียว  องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ ขั้นตอนการอนุมัติใช้ฉลากเขียว ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

 3. RR-201-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว (คลิก)

  เป็นเอกสารที่กำหนดขอบข่าย บทนิยาม และเงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอ และอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องในการขอรับการรับรองเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

 4. ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท (คลิก)

 5. แบบตรวจเอกสารรายผลิตภัณฑ์

  แบบตรวจเอกสาร ผลิตภัณฑ์
  TGL-01-R2-12 พลาสติกแปรใช้ใหม่
  TGL-2-R4-15 หลอดฟลูออเรสเซนซ์
  TGL-3-R3-11 ตู้เย็น
  TGL-4-R4-14 สี
  TGL-5-R3-11 เครื่องสุขภัณฑ์
  TGL-6-R1-10 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
  TGL-7-R3-14 เครื่องปรับอากาศ
  TGL-8-R2-11 กระดาษ ประเภทแกนหลอดกระดาษ
  TGL-8-R2-11 กระดาษแปรรูป
  (แฟ้มเอกสาร สมุด)
  TGL-8-R2-11 กระดาษแปรรูป

  (กล่องใส่เอกสาร บัตรอวยพร และปฏิทิน)
  TGL-8-R2-11 กระดาษและกระดาษแข็งเพื่อการบรรจุภัณฑ์

  (กระดาษกล่องเคลือบ, กระดาษกล่องไม่เคลือบ, กระดาษทำลูกฟูก, กระดาษเหนียว, กระดาษถุงหลายชั้นชนิดยืด, กระดาษผิวกล่อง)
  TGL-8-R2-11 กระดาษทำแผ่นยิปซัม
  TGL-8-R2-11 กระดาษอนามัย
  TGL-8-1-15 กระดาษพิมพ์และเขียน
  TGL-9-R1-06 สเปรย์
  TGL-10-R1-10 ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
  TGL-11-R2-11 ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
  TGL-12-R2-15 คอมพิวเตอร์
  TGL-13-R2-12 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
  TGL-14-R1-11 ฉนวนกันความร้อน
  TGL-14/2-R1-11 ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง
  TGL-15-98 มอเตอร์
  TGL-16-R2-11 ผ้าและผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า
  TGL-17-98 บริการซักน้ำและบริการซักแห้ง
  TGL-18-R1-11 แชมพู
  TGL-19-R2-13 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถ้วยชาม
  TGL-20-R1-11 น้ำมันหล่อลื่น
  TGL-21-R2-14 เครื่องเรือนเหล็ก
  TGL-22-R1-11 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารา
  TGL-23-R1-03 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
  TGL-24-R1-11 สบู่
  TGL-25-R2-15 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว
  TGL-26-R1-09 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด 
  TGL-27-R4-15 เครื่องถ่ายเอกสาร
  TGL-28-R3-15 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  TGL-29-R1-10 เครื่องเขียน
  TGL-30/1-R4-15 ตลับหมึก    
  TGL-31-02 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
  TGL-33-R1-11 ผลิตภัณฑ์รถยนต์
  TGL-34-R1-12 เครื่องรับโทรทัศน์
  TGL-35-03 โทรศัพท์มือถือ
  TGL-36-R1-12 เครื่องโทรสาร
  TGL-37-R2-15 เครื่องพิมพ์
  TGL-38-11 เตาไมโครเวฟ
  TGL-39-04 เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง
  TGL-40/1-R1-13 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา
  TGL-40/2-R1-13 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
  TGL-40/3-R1-13 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
  TGL-40/4-13 หลังคาเหล็ก
  TGL-41-R1-11 แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
  TGL-42-R1-13 ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
  TGL-43-13 เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  TGL-44-12 พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
  TGL-45-12 ผลิตภัณฑ์ วัสดุตกแต่งผนังภายใน
  TGL-47-11 ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด
  TGL-48-11 ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน
  TGL-49-10 ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม
  แบบตรวจเอกสาร ผลิตภัณฑ์
  TGL-51-11 พัดลม
  TGL-52-11 รถจักรยานยนต์
  TGL-53-11 หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สำหรับยานพาหนะ
  TGL-54-11 พรม
  TGL-57-11 ปั๊มความร้อน
  TGL-58-11 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง
  TGL-59-11 ยางรถจักรยาน
  TGL-60-R1-14 ยางรถยนต์
  TGL-61-11 วัสดุก่อผนัง
  TGL-62-12 ผลิตภัณฑ์ กระจกเปลือกอาคาร
  TGL-63-12 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
  TGL-64-12 เครื่องดูดฝุ่น
  TGL-65-12 เครื่องเป่ามือ
  TGL-66-12 ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
  TGL-67-12 แบตเตอรี่ทุติยภูมิ สำหรับการใช้งานแบบพกพา
  TGL-68-12 แบตเตอรี่รถยนต์
  TGL-69-12 ผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน
  TGL-70-12 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ
  TGL-71/1-12 ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทยาง
  TGL-71/2-12 ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก
  TGL-72-12 สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
  TGL-73-12 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  TGL-74-12 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ 
  TGL-75-13 ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา
  TGL-76-13 กาว
  TGL-81-13 เครื่องฉายดิจิตอล
  TGL-82-13 กระทะไฟฟ้า
  TGL-83-13 เครื่องล้างจาน
  TGL-84-13 เครื่องเป่าผม
  TGL-85-R1-14 ตู้แช่แสดงสินค้า
  TGL-86-13 หลอดแอลอีดี
  TGL-87-13 เตารีดไฟฟ้า
  TGL-88-13 ที่นอน
  TGL-89-13 รองเท้า
  TGL-97-15 เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังน้ำคว่ำ
  TGL-98-15 รถตู้โดยสาร
  TGL-99-15 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
  TGL-100-15 ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง 
  TGL-101-15 ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
  TGL-102-15 บริการอู่ซ่อมรถ  
  TGL-103-15 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม  
  TGL-104-15 บรรจุภัณฑ์กระดาษ  
  TGL-105-15 บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
  TGL-106-15 ผลิตภัณฑ์ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 
  TGL-107-16 ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้  
  TGL-108-16 ผลิตภัณฑ์กระจกที่ใช้ภายในอาคาร 

  TGL-109-16

  ฉากกั้นห้อง

  TGL-110-16

  แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

  TGL-111-16

  ของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 

  TGL-112-16

  อุปกรณ์กีฬา 

  TGL-113-16

  ผ้าอนามัย 

  TGL-114-16 ผลิตภัณฑ์ธูป 
  TGL-115-16 ผลิตภัณฑ์ผ้าม่าน  

  TGL-116-16

  บริการโรงแรม 

  TGL-117-16

  หม้อแปลงไฟฟ้า

  TGL-118-16

  สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 

  TGL-119-16

  อุปกรณ์ข้อต่อ

  TGL-120-16 ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม 
  TGL-121-16 ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 

  TGL-122-16

  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 

     
 6. หนังสือมอบอำนาจ         

  หนังสือมอบสำหรับการยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กลุ่มงานรับรองผลิตภัณฑ์

โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 103, 303, 306, 315,325, 329 

E-mail : kanyanee@tei.or.th, saowanee@tei.or.th, kanokwan.d@tei.or.th, ratchapol@tei.or.th, waewta@tei.or.th, suphrueksa@tei.or.th, sirikanda@tei.or.th, chuttree@tei.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.