สปอตไลท์
บล็อก
ประเด็นไฮไลท์

ฉลากเขียว...ช่วยโลก ช่วยเรา

 

 • Energy 4.0 นวัตกรรมใกล้ตัว มุ่งสู่สังคม
  Smart Cities - Clean Energy

  ผู้เรียบเรียง  : นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว... อ่านต่อ
 


 • “อานันท์” แนะรัฐฟื้นข้าวเป็นอุตสาหกรรมหลัก “ธีรยุทธ” จวก 4.0 แค่ซื้อยอด ซัดปล่อยจีนผูกขาดผลไม้ | โดย: MGR Online

  อดีตนายกฯ เผยชาวนากลายเป็นภาระชาติ...อ่านต่อ

ฉลากลดคาร์บอน...ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด!!!

 


 • มาเลเซียกับการจัดการสารเคมีด้วย...ระบบ GHS
  ผู้เรียบเรียง  : นิลวรรณ ศรีสง่า
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  การใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบของสินค้า... อ่านต่อ
 

 • Bonn Climate Conference Becomes Launch-Pad for Higher Ambition | UN CLIMATE PRESS RELEASE / 18 NOV, 2017
  Momentum Builds With New Financial Commitments...read more
 

 

 
 • Could food waste be used as a construction material to build our cities of the future? | The World Economic Forum...read more
       
 • "โรงเรียนไม้ไผ่...ไม่เรียน ไม่รู้" | ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.นร. 23 ต.ค 60 ...อ่านต่อ

   


Chania

 

 


 

   TBCSD Trip: ศึกษาดูงาน Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และ
Sustainable Development เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

9-17 กันยายน 2560


ลดโลกร้อน...ใครๆ ก็ทำได้
8 กันยายน 2560


TBCSD Trip ครั้งที่ 2/2560
1 กันยายน 2560


พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

31 สิงหาคม 2560


งานเสวนา เรื่อง “เปลี่ยนแหล่งพลังงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
24 สิงหาคม 2560


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

7 สิงหาคม 2560


งานสัมมนาประจำปี 2560 TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ
เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

21 มิถุนายน 2560


"ทำดีเพื่อพ่อ" รณรงค์คัดแยกขยะ
พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน

 

 

 

  | อื่นๆ ...


รายชื่อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
รายชื่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน
จดหมายข่าวฉลากลดคาร์บอน
จดหมายข่าวการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
จดหมายข่าวการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน
จดหมายข่าวปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดหมายข่าวอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานฯ
จดหมายข่าวการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน
 
   


TEI’ Policy on Gender Equality Integration

 

  | อื่นๆ ...


“ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำภาค ตะวันออก... เพื่อคนภาคตะวันออก”
: 12 ธันวาคม 2556
ข้อเสนอ 4 ทางออกเร่งด่วนด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
: 30 พฤศจิกายน 2554
เก็บภาษีน้ำท่วม ไม่เช่นนั้นก็ปล่อยกทม.ท่วม
: 12 พฤศจิกายน 2554

 

  | อื่นๆ ...


อุโมงค์ลดโลกร้อน เมื่อเรื่องโลกร้อน เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน...
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน
ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง

 

Home  |  About TEI  |  Our works  |  News  |   Publications   |   Training   |  Jobs  |  Environmental News   |  E-Book  |   Funds   |  Facebook  |  Contact us  |