ยื่นฟ้องบอร์ด สวล. ไม่คุม “มาบตาพุด”
ที่มา matichon.co.th/matichon 2 ต.ค. 50  
นายสุรชัย ตรงงาม ผู้ประสานงาน โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เวลา 14.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ประชาชนชาวมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จาก 13 ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะเดินทางไปยังศาลปกครอง จ.ระยอง เพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (บอร์ดสิ่งแวดล้อม) ที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ยอมประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุม ลด และขจัดมลพิษ และขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายสุรชัยกล่าวว่า จากการที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาบตาพุดต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมมาเป็นเวลาเนิ่นนาน หลายต่อหลายคนเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ หลายคนเป็นโรคมะเร็ง และอีกหลายชีวิตต้องสังเวยให้กับโรคร้ายที่มาจากมลพิษอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมตกอยู่ในสภาวะที่เลวร้าย มีมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรง มลพิษทางน้ำและอันตรายจากกากของเสียอันตราย และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐไม่ได้ทำให้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดดีขึ้น ประชาชนยังคงต้องรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลา และมีแนวโน้มว่าจะมีการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกโดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่เป็นอยู่ สภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวที่มีแนวโน้มรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

"ตามมาตรา 59 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นอำนาจของบอร์ดสิ่งแวดล้อม ที่จะประกาศให้เขตพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายไม่ ประชาชนชาวมาบตาพุดจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตัวเอง เพื่อให้มีการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ" นายสุรชัยกล่าว (กรอบบ่าย)

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>