ศาลรับฟ้องคดี “มาบตาพุด”
ที่มา matichon.co.th/matichon 11 ต.ค. 50 
นายสุทธิ อัชฌาศัย อดีตแกนนำเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ตามที่นายเจริญ เดชคุ้ม ประธานชุมชนเกาะกก และตัวแทนจาก 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง พร้อมด้วยนายสุรชัย ตรงงาม ทนายความโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW) องค์กรพัฒนาเอกชน ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อศาลปกครองระยอง ในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 59 ที่มีอำนาจแต่ไม่ประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษนั้น ล่าสุดศาลปกครองระยองได้ประทับรับฟ้องและรับไว้เป็นคดีปกครองแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

"สำหรับโรงงานที่กำลังจะขยายการก่อสร้างขึ้นใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอยู่ในขั้นตอนของการทำการศึกษาแผนกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โรงงาน ที่มีทั้งโรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า อยากให้ทั้ง 12 โครงการได้ชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน เพื่อรอคำพิพากษาของศาลปกครองออกมาก่อน ซึ่งหากไม่ชะลอทางเครือข่ายจะดำเนินการฟ้องพิเศษต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 67" นายสุทธิกล่าว

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>