ถกกก.มาบตาพุดรอบแรก 13 พ.ย. วอน"ประเสริฐ-จิรายุ"ร่วมวงแก้ไข
 ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน / 13 พฤศจิกายน 2552

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า ทส.ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัด ทส.เป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดในส่วนของภาครัฐ ร่วมกับอีก 3 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการของ 76 โครงการที่มีคำสั่งศาลปกครองกลางให้ระงับชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญ 2550 ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่จะมีประกาศกระทรวงใช้ไปก่อนจนกว่าเนื้อหามาตรา 51 ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะผ่านสภา
นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กล่าวว่า จุดประสงค์การตั้งกรรมการเพื่อหาทางออกร่วมกัน ย่อมดีกว่าไม่มีเลย เชื่อว่าชุมชนในพื้นที่จะสนับสนุนแน่นอน สำหรับตัวแทนจากทั้งกลุ่ม ปตท.และปูนซิเมนต์ไทย ควรเป็นนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจะได้มีอำนาจตัดสินใจให้ขั้นตอนต่างๆ เดินไปอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน จะประชุมกรรมการรอบแรกอย่างไม่เป็นทางการ เฉพาะในส่วนตัวแทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการก่อน เพื่อแนะนำตัวและแจ้งถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ
นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประกาศของ ทส.น่าจะเสร็จภายใน 1-2 วันนี้ จากนั้นจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ที่ ศาลปกครองสูงสุด นายเกษม คมสัตย์ธรรม ตุลาการเจ้าของสำนวน ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีที่อัยการ และภาคเอกชนยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ที่สั่งระงับ 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นนัดที่ 2 โดยไต่สวนได้ 6 ปาก ก่อนจะนัดไต่สวน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน
นายสุทธิ อัชฌาสัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กล่าวว่า ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านรายงานการพิจารณาคดีในวันที่ 18 พฤศจิกายน พร้อมให้คู่ความสองฝ่ายส่งเอกสารคำชี้แจงและคำคัดค้านเพิ่มเติมได้ก่อน และต้องรอฟังศาลนัดฟังคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คดีนี้เมื่อไหร่
นายศรี สุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการ 4 ฝ่าย จะต้องพิจารณา 181 โครงการ ที่เข้าข่ายส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน ให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 2550 ด้วย


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>