นักวิชาการชี้โลกร้อนน้ำท่วมเมืองใหญ่
 ที่มา ทีมข่าวการศึกษา ไทยรัฐออนไลน์ / 17 พฤศจิกายน 2552

Pic_47469
ชี้ว่า “รังสิต – ดอนเมือง” ฝนมากขึ้น ขณะที่รอบอ่าวไทยแผ่นดินทรุดปีละ 20 ซม.คาดอีก 50 ปีน้ำท่วมสูง1เมตรจะเสียหายต่อ ศก.ถึง 3 ล้านล้านบาท...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 พ.ย.) มีการสัมมนา แผนรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการทรัพยากร น้ำและการป้องกันน้ำท่วม จัดโดยสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาร่วมเสวนาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และคาดการถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

นายสุทัศน์ วีสกุล นักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น ส่งให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นปีละ 3 มิลลิเมตร แม้ไม่มากนักแต่เมื่อรวมกับปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่จังหวัดชายทะเลรอบอ่าว ไทยปีละประมาณ 20 มิลลิเมตร โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่มีอัตราการทรุดของแผ่นดินสูงถึง 40 มิลลิเมตรต่อปี รวมถึงกรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่ต่ำ ที่มีระดับความมสูงจากน้ำทะเลเพียง 1 เมตร 20 เซนติเมตรเท่านั้น จะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระ ทบจากน้ำท่วมรุนแรง

นักวิชาการจาก เอไอที กล่าวอีกว่า จากการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินความเสี่ยงพื้นที่ถูกน้ำท่วม พบว่า หากระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นจากนี้ 1 เมตร ในอีก 50 ปีข้างหน้า จะส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเป็นมูลค่าถึง 3 ล้านล้านบาท และหากสูงถึง 5 เมตรจะมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 27,595 ล้านล้านบาท โดยพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้แก่ พื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา

นายสุทัศน์ กล่าวด้วยว่า ผลกระทบดังกล่าวรวมถึงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม อุทยานหาดเจ้าไหม เกาะลิบง จ.ตรัง กะเปอร์ แหลมสน จ.กระบี่ หมู่เกาะอ่างทอง อ่าวพังงา พรุควนขี้เสียน จ.พัทลุง พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ยังส่งผลให้พื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในเขตดอนเมือง รังสิต มีปริมาณฝนตกมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน หรือปลายฤดูร้อน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วย


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>