ครม.เห็นชอบ2พันล. แก้มาบตาพุดเร่งด่วน
ที่มา โพสต์ทูเดย์ / 18 พฤศจิกายน 2552

 กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

ครม.เห็นชอบ กรอบแก้มาบตาพุดเร่งด่วนเกือบ 2,000 ล้าน ขณะศาลปกครอง ไต่สวนอุทธรณ์คำสั่งครั้งสุดท้ายวันนี้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก(กพอ.) ที่มีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเสนอ เช่น การแก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในชุมชนมาบตาพุด ตามที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้จัดทำโครงการ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 9 โครงการ 1,080.28 ล้านบาท
สำหรับการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ทำโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาล เพื่อเสนอขอใช้งบในโครงการไทยเข้มแข็ง 582.201 ล้านบาท ระยะดำเนินการ 3 ปี (2553-2555)
นอกจากนี้ เห็นชอบการแก้ปัญหาประปามาบตาพุด การประปาภูมิภาค โครงการปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค 130 ล้านบาท
นายกอร์ปศักดิ์ เปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอครม.อนุมัติงบ 700 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหามาบตาพุดเร่งด่วน ส่วนวงเงินที่คณะกรรมการวางกรอบเกือบ 2,000 ล้านบาท ครม.เห็นชอบแต่ยังไม่ได้อนุมัติ
ด้านศาลปกครองได้นัดให้ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง ชี้แจงข้อมูลเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองให้ระงับโครงการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด 76 โครงการ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พ.ย.นี้ ซึ่งหลังจากนั้นศาลปกครองจะประชุมองค์คณะเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งออกมา
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เตรียมตั้งคณะทำงานพิเศษ 1 ชุด เพื่อรวมข้อมูลให้ตัวแทนเอกชน ในคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ร่วมแก้มาบตาพุด


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>