สะอึกมลพิษมาบตาพุดเกินมาตรฐาน
 ที่มา ทีมข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐออนไลน์ / 18 พฤศจิกายน 2552

Pic_47509
ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ  โดยกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด 6 แห่ง เมื่อเดือน ก.ย. ยังพบมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานเฉลี่ย...  

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้ ครม.ทราบว่า ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดในระยะเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อนจากผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาประชาชนอย่างใกล้ชิดทุกวันจันทร์  

ส่วนการแก้ไขปัญหามลพิษและคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รายงานให้ ครม.รับทราบใน 5 ประเด็นดังนี้ 1.ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ หรือวีโอซีเอส โดยกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด 6 แห่ง เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ยังพบมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานเฉลี่ย ได้แก่ สาร 1, 3 Butadiene สาร 1, 2 Dichloroethane และสาร Benzene  ส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีรั่วจากระบบท่อ 

นายวัชระกล่าวว่า หลัง ครม.รับทราบรายงานข้างต้น ที่ประชุมมอบหมายให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดเร่งจัดทำทีโออาร์โครงการจัดการขยะมูลฝอยเมืองเทศบาลมาบตาพุด และให้จังหวัดระยองประสานงานกับการประปานครหลวง (กปน.)จัดทำโครงการให้บริการประปา และให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือกับจังหวัดระยองในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เสร็จภายในเดือนธ.ค.นี้.


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>