อานันท์" ถกนัดแรก กก.4ฝ่าย สางมาบตาพุด
 
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ / 19 พฤศจิกายน 2552

Pic_47883

"อานันท์" ระบุอีก 4-5 สัปดาห์ได้กรอบแก้ปัญหา 76 โครงการมาบตาพุด ลั่นยึดแนวรัฐธรรมนญ มาตรา 67 วรรค 2 ในการทำงาน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่า คณะกรรมการได้กำหนดกรอบการทำงาน โดยจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์และวันพุธ โดยคาดว่า ระยะสั้น จะเร่งแก้ปัญหาการลงทุนของทั้ง 76 โครงการในมาบตาพุด ให้ได้ภายใน 4-5 สัปดาห์

ส่วนการแก้ปัญหาการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาพรวม นายอานันท์ กล่าวว่า จะแล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน โดยจะเป็นการสร้างมาตรฐานการลงทุนในระยะยาวให้กับประเทศ  สำหรับกรอบการทำงานของคณะกรรมการ จะยึดตามแนวทางรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 ซึ่งปัญหามาบตาพุดที่ผ่านมา มาจากการปฎิบัติที่หละหลวมบกพร่อง ทั้งภาคประชาชนและรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูก แต่จะแสวงหาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการ 4 ฝ่าย จะทำหน้าที่ประสานข้อคิดเห็น หาจุดรวมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ หาข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะและสะสางปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ทุกคนอยูร่วมกันได้ เพราะปัญหานี้ ไม่ใช่แก้ด้วยวิธีการขึ้นโรงขึ้นศาล หรือตั้งอนุญาโตตุลาการ แต่อยู่ที่การทำให้ภาคอุตสาหกรรมกับสังคมอยู่ด้วยกันด้วยความเรียบร้อย เคารพสิทธิ์ และแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ สามารถทำงานร่วมกันได้ ดังนั้น หลายอย่างที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือวางแผนจะดำเนินการในอนาคต หากอยู่ในช่วงระยะเวลาทำงาน 4-5 เดือน ที่คณะกรรมการชุดนี้ทำงานอยู่ กรณีไม่เป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการ 4 ฝ่าย จะเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ประกาศประเภทกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน 8 ประเภท หากคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเห็นว่า ควรมีมากกว่านี้ รัฐบาลต้องแก้ไขให้สอดคล้องกันด้วย 

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกต ว่าไม่มีคนในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ นายอานันท์ มองว่า นายสุทธิ อัชฌาศัย ก็ถือเป็นตัวแทนภาคประชาชน เพราะผู้มีส่วนผลักดันในการแก้ปัญหามาบตาพุดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ จะมีการลงพื้นที่ เพื่อให้รู้ปัญหาที่แท้จริง ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ และวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการทันทีในช่วงเย็น ที่มาบตาพุด


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>