เชิดชู 4 นักวิทยาศาสตร์สตรี ทำงานวิจัยเพื่อประโยชน์สังคม
 
ที่มา ไทยรัฐออนไลน ทีมข่าวสตรี / 20 พฤศจิกายน 2552

Pic_47806
ดร.นิศรา

ประกาศความเก่งของสตรีด้วยการมอบทุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมความสามารถของสตรีในงาน "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ...  

เชิดชูเกียรติความสามารถของสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ได้จัดงานพิธีมอบทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อเร็วๆนี้ โดย สดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด กับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาละ 2 ทุน ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ สตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้สตรีมีบทบาทและส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงในสายงานวิทยาศาสตร์  


ผศ.ดร.อนงค์นาฏ

สำหรับนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนประจำปี 2552 สาขาวัสดุศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากผลงานการพัฒนาฟิล์มพอลิแลคไทด์/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิต เพื่อประยุกต์ใช้กับพลาสติกลดแรงกระแทกได้ เธอบอกว่า ชอบวิชาวิทยาศาสตร์และชอบเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป้าหมายในการทำงานของเธอ คือการพัฒนางานวิจัยเอาไปใช้กับสังคม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะ  


ผศ.ดร.จูงใจ

ผู้ที่ได้รับทุนสาขานี้อีกคนคือ ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เช่นกัน ได้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตร สำหรับการประยุกต์ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและช่วยลดมลพิษ กล่าวว่า การเป็นผู้หญิงสามารถทำงานวิจัยได้ดี เพราะมีความอดทนกับงาน ช่างสังเกตและละเอียดอ่อน  


รศ.ดร.อาทิวรรณ

ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ แห่งภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวะ จุฬาฯ ได้ศึกษาการสกัดสาระสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤตกึ่งวิกฤต และของไหลวิกฤตยิ่งยวด ได้เปิดเผยว่า ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสกัดพืชสมุนไพรเป็นสารที่ปลอดภัยในการบริโภค การได้รับรางวัลนี้ทำให้ตนรู้สึกเชื่อมั่นในผลงานมากขึ้น ในการใช้ กระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ของคนทั่วไป   

สุดท้าย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครแบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (ไบโอเทค) ซึ่งได้ศึกษาการนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย ได้กล่าวว่า งานวิจัยของตนสามารถปรับเป็นชุดตรวจกรองโรคในอาหารได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้.


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>