สาวรักษ์สิ่งแวดล้อม พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล
 
ที่มา ข่าวสดรายวัน / 23 พฤศจิกายน 2552

ผลกระทบจากภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์หันมาเห็นความสำคัญและรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวด ล้อม น.ส.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล เป็นอีกหนึ่งเยาวชนตัวอย่างที่สนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาทรัพยากร ธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.2552 การันตี

ลูกของ พ.อ.น.พ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กับ นางวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล เจ้าของโรงพยาบาลนวมินทร์ จบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (International Program) จุฬาฯ กำลังต่อโท สาขา European Law ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวโมเดิร์นไนน์บริการ ออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์ หลังข่าวภาคเที่ยง และละครสั้น "ภาษาไทยพาสนุก" ทางช่อง 9 อสมท หลายคนอาจจำเธอได้ในฐานะรองอันดับ 2 เวทีมีสทีนไทยแลนด์ ปี 2548

พิมพ์เป็นทั้งเด็กเรียน และเด็กกิจกรรม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ จัดขึ้นมาตลอด แต่ที่ทำต่อเนื่องคืองานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรไปเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ในฐานะเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.2552


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>