ผู้หญิง-เหยื่อโลกร้อนวิกฤตที่สุด
 
ที่มา ข่าวสดรายวัน / 23 พฤศจิกายน2552

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA เปิดรายงานฉบับใหม่ ว่าด้วยสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2552 ว่าด้วยผลกระทบของภาวะโลกร้อน ซึ่งพบว่า ผู้หญิงในโลก โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างจัง จากการที่ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าในแรงงานด้านกสิกรรม ซึ่งเผชิญทั้งภัยแล้งและฝนตกหนัก ผู้หญิงจึงตกอยู่ในสภาพที่ต้องดิ้นรนหาน้ำ อาหาร และพลังงานสำหรับครอบครัวอย่างหนัก

"ผู้หญิงในชาติยากจนเป็นกลุ่มที่โดนความเปลี่ยนแปลงทางอากาศเล่นงานหนักที่สุด เหตุผลส่วนใหญ่ เพราะผู้หญิงจำนวนมากกว่าที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากจนมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น จึงขาดทรัพยากรที่จะรับมือจากผลกระทบนี้" ริชาร์ด คอลลอดจ์ กล่าวในวันเปิดรายงานที่สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
นางโธรายา อาเหม็ด โอเบด ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน และขยายความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากผู้หญิงในแรงงานภาคกสิกรรมมีมากกว่าผู้ชาย อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผู้หญิงมักจะเข้าถึงโอกาสในการหารายได้ได้น้อยกว่าผู้ชาย

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดความแห้งแล้ง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกระทั่งหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมจนเพาะปลูกไม่ได้ ขณะที่ผู้ชายย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่น แต่ผู้หญิงต้องดูแลบ้านและสมาชิกในครอบครัว ทำให้เกิดความเสียเปรียบยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ความแห้งแล้งยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงทำงานหนักขึ้นเพื่อความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงานของครอบ ครัว ส่วนเด็กๆ ก็มีแนวโน้มที่จะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อหาทางจุนเจือครอบครัว

ผู้หญิงในเมืองใช่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ ในเมื่อมีการอพยพเข้ามาของคนในชนบท ดังนั้นปัญหาชุมชนแออัดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดทำให้การหางานทำยากขึ้น การแก่งแย่งทรัพยากรทำให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนยิ่งกว่าเดิม รวมถึงปัญหาสังคมก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้หญิงวันข้างหน้าจึงต้องกร้าวแกร่งกว่าปัจจุบันเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านั้นามตัว ผู้หญิงวันข้างหน้าจึงต้องกร้าวแกร่งกว่าปัจจุบันเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านั้น


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>