โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่น...เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ / 23 พฤศจิกายน 2552
การจัดการน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ การนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไปโรงกรองฟอกเพื่อผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพต่ำเพื่อนำไปใช้สำหรับทาแบบ น้ำมันหยอดโซ่ น้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือที่พบได้ทั่วไป คือการนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไปทำเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา วิธีการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้นำไปเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ

น้ำมันหล่อลื่นนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนผสมหลัก คือ น้ำมันพื้นฐาน (base oil) และ สารเพิ่มคุณภาพ (additive) เมื่อเราใช้น้ำมันหล่อลื่นระยะหนึ่ง สารเพิ่มคุณภาพจะเสียไป แต่น้ำมันพื้นฐานยังคงมีสภาพเป็นน้ำมันพื้นฐานอยู่อย่างเดิม ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงสามารถกลั่นน้ำมันพื้นฐานจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ไม่ว่าจะถูกใช้ไปแล้วกี่ครั้งก็ตาม โดยเทคโนโลยีนี้เรียกว่า rerefining

โดยบริษัท ไฮโดรกรีนเนอร์จี จำกัด (HGCO) มีทางออกที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกลั่นใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (rerefined base oil) ในโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นของ HGCO ถือเป็นทางเลือกใหม่ ที่มีศักยภาพในการคืนสภาพน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วกลับเป็น น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (base oil) ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่กลั่นได้จะถูกนำไปผสมทำเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากการกลั่นจากน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิก

กระบวนการนำมากลั่นใช้ใหม่นับเป็นการกำจัดน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างชาญฉลาด

โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นของบริษัท ไฮโดรกรีนเนอร์จี จำกัด ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสามารถในการกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (base oil) ได้ถึง 6 ล้านลิตรต่อปี โดยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่กลั่นได้นั้นถูกแบ่งแยกตามเกรดคุณภาพที่มีอยู่ในท้องตลาด โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นของ HGCO จะกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วแทนการกลั่นจากน้ำมันดิบโดยทั่วไป อีกทั้งจากกระบวนการ กลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานยังส่งผลให้ได้ส่วนผสมยางมะตอยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอีกด้วย

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>