จุฬาฯค้นพบวิธีรักษาพิษสุนัขบ้า
 
ที่มา ไทยรัฐฉบับพิมพ์ / 26 พฤศจิกายน 2552

Pic_49262
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คิดค้นการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวิธีการแผนใหม่ ยับยั้งการสร้างโปรตีนและเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัส ...

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ คณะ โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถคิดค้นการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าโดยพัฒนาการรักษาด้วยวิธีการแผนใหม่ เพื่อยับยั้งการสร้างโปรตีน และการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัส ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว อยู่ระหว่างการศึกษาต่อยอดในสัตว์ทดลอง เพื่อนำไปพัฒนาการรักษาโรคต่อไป นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการทำหมันสุนัขเพศผู้โดยการฉีดสารละลาย Zinc Gluconate เข้าในอัณฑะสุนัข ทดแทนการผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยควบคุมปริมาณสุนัขได้ดียิ่งขึ้น.


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>