ทช.จัดฟื้นฟูปะการัง3จังหวัดแนวชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ5ธค.  
 
ที่มา แนวหน้า / 27 พฤศจิกายน 2552

          นายประวิม วุฒิสินธุ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ทช.โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ได้จัดโครงการฟื้นฟูปะการังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม โดยจัดพร้อมกันใน 3 จังหวัด คือตราด ชุมพร และกระบี่ ในวันที่ 1 ธันวาคม

          สำหรับกิจกรรมที่ จ.ตราด จะมีการฟื้นฟูแนวปะการังและป่าชายเลนในบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด การปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว และร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 9,999 ต้น

          ส่วนที่ จ.กระบี่ นักดำน้ำอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูปะการังการเก็บขยะบริเวณชายหาด และนำกิ่งพันธุ์ปะการังจำนวน 1,000 กิ่งจากแปลงอนุบาลไปปลูกลงในแนวปะการังเสื่อมโทรมบริเวณหาดยาว บริเวณเกาะพีพีดอน ขณะที่ จ.ชุมพร จะจัดกิจกรรมให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงอนุบาลเพื่อผลิตกิ่งพันธุ์ปะการังใ สำหรับฟื้นฟูปะการัง และย้ายปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะไข่ จำนวน 2,000 กิ่ง เพื่อฟื้นฟูสภาพแนวปะการังให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเลเพื่อทำความสะอาดบ้านปลาบริเวณเกาะไข่ด้วย


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>