คอลัมน์ กับแกล้มการเมือง: การประชุมว่าด้วย"โลกร้อน" 

ที่มา เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) / 1 ธันวาคม  2552
วันที่ 7-18 ธ.ค. นี้ จะมีการประชุม สหประชาชาติ ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (The Fifteenth session of the Conference of the Parties : COP 15) และ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 (The Fifth session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP 5) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

          การประชุม COP 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ ข้อตกลงว่าด้วยการแก้ปัญหาโลกร้อน เพื่อให้มีผลในปี ค.ศ. 2010 โดยเฉพาะการลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา เรียกว่า ทั้งโลกต้องร่วมกันรับผิดชอบในบทบาทที่แตกต่างกัน

          ขณะเดียวกัน ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน ได้จัดประชุม รมต.อาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 28-29 พ.ย. เพื่อกำหนดท่าทีและบทบาทของ ประธานอาเซียน ต่อการประชุม COP 15 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักแห่งชาติ (National Focal Point) ของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก.

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>