วันเอดส์โลก 

ที่มา ข่าวสดรายวัน / 1 ธันวาคม  2552

แยกประชาชื่น
ล็อกล้อวันนี้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี

ในปีนี้เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้มีสารเนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อร่วมรณรงค์ต่อสู้กับปัญหาโรคเอดส์กับชาติต่างๆ

โดยมีใจความโดยสรุปว่า การที่จะบรรลุความสำเร็จรอบด้านทั้งการป้องกันและรักษาเอดส์ ควรคัดค้านและแก้ไขการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการเข้าถึงคนทุกชนชั้น รวมทั้งต้องไม่เป็นการลงโทษผู้ติดเชื้อ แต่ต้องปกป้องและยึดถือหลักมนุษยธรรม

ช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ จะออกมารณรงค์เกี่ยวกับปัญหาของโรคเอดส์

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และการป้องกันตนเองจากการเป็นโรคเอดส์ได้

จากเวทีรณรงค์ในงานเทศกาลวันเอดส์โลกที่จัดขึ้นบริเวณหอนาฬิกาสวนสาธารณะจตุจักร ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องสิทธิทางเพศ ในพื้นที่สวนจตุจักร หมอชิต หัวลำโพง และสยาม

พบว่า คนส่วนใหญ่มีความเห็นต่อเรื่องสิทธิทางเพศว่า 1.เด็กควรได้เรียนรู้เรื่องเพศ 2.เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานใครๆ ก็มีได้ 3.คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ และ 4.ผู้หญิงควรยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมได้ เรียงตามลำดับ

แม้ผลสำรวจจะสะท้อนว่าคนในกรุงเทพฯ มีทัศนคติต่อเรื่องเพศที่เปิดกว้างมากขึ้น

แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้กลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี หรือป่วยเป็นโรคเอดส์กลายเป็นกลุ่มวัยรุ่น

เมื่อรวมกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่มีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนกลายเป็นปัญหาสำคัญของเด็กวัยรุ่น

เรื่องของเอดส์ในเด็กวัยรุ่นก็ยิ่งน่าเป็นห่วง

และต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ให้กับเด็กวัยรุ่นทั้งหลาย


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>