ครม.ไฟเขียว 877ล้านแก้ปัญหามาบตาพุด

 ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  / 2 ธันวาคม 2552

ครม.ไฟเขียว 877.03 ล้านบาท แก้ไขปัญหามาบตาพุดใน 5 โครงการทั้งฝังกลบขยะ-พัฒนาน้ำประปา-ขยายโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด ที่จะดำเนินการในปี 2553-2555 รวม5 โครงการ งบประมาณทั้ง 877.03 ล้านบาท จะนำไปใช้ในโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบขยะ ของเทศกาลเมืองมาบตาพุด ที่ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 270 ล้านบาท โดยให้เร่งจัดทำทีโออาร์หรือร่างข้อกำหนดงานเพื่อจ้างผู้เหมาะสมให้ดำเนิน การโดยเร็วโดยมีเงื่อนไขของรัฐบาลคือการขนย้ายไปกลบฝังที่ใดต้องได้รับการ ยินยอมจากประชาชนในพื้นที่ก่อนเป็นเงื่อนไขสำคัญ นอกจากนี้นำไปพัฒนาระบบน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใน 2 โครงการคือขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดระยอง และก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่เทศบาล เมืองมาบตาพุดและเทศบางเมืองบ้านฉาง โดยใช้เงินจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น ปี 53 วงเงิน 307.72 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาบริการสาธารณสุข 2 โครงการคือการพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุดให้เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านอาชีว เวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ระยอง รวมถึงโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง หรือแพทย์เคลื่อนที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยใช้เงินรวมทั้งหมด 284.54 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณจากงบกลาง ปี 53 งบผูกพันงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 และ 2555

ส่วนความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกฯ เป็นประธาน เพื่อเดินหน้าหาแนวทมางการดำเนินโครงการทั้ง 76 โครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้นได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเหลือเพียงเรื่องของการจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

          

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>