ศาลปกครองสูงสุดสั่งระงับต่อโครงการก่อมลพิษมาบตาพุด
ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ / 2 ธันวาคม 2552

        ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและบริษัทเหมราชฯ และพวก อุทธรณ์คำสั่งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับโครงการลงทุนในเขตมาบตาพุดและใกล้เคียง 76 โครงการ โดยพิพากษาแก้คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ปล่อยผี 7โครงการไม่เข้าข่ายก่อให้เกิดมลพิษและอีก 4 โครงการด้านคมนาคมเดินหน้าต่อ ที่เหลือให้ชะลอไว้ก่อน เครือ ปตท. และปูนใหญ่ กินแห้ว
       
       


       ในช่วงบ่ายวันนี้ (2 ธ.ค. 52) ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และบริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด อุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการลงทุน 76 โครงการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยพิพากษาให้แก้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ระงับทั้ง 76 โครงการ ว่า โครงการที่เป็นอุตสาหกรรมสะอาดสามารถดำเนินการต่อไปได้ คือ โครงการลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 ซึ่งในส่วนของคมนาคม คือ โครงการลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6นอกจากนั้น โครงการที่ไม่ผ่านในเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ยังต้องพิจารณาและให้ชะลอโครงการออกไปก่อน
       
       สำหรับโครงการลำดับที่ 16 คือ โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4เป็นผู้อนุญาตเมื่อเดือน มกราคม 2551
       
       โครงการลำดับที่ 22 คือ โครงการปรับปรุงระบบหมุนเวียนก๊าซกลับคืนของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ส จำกัด รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นผู้อนุญาต เมื่อวันเดือนพฤษภาคม 2551
       
       โครงการลำดับที่ 37โครงการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด ติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นผู้อนุญาตเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2551
       
       โครงการลำดับที่ 41 โครงการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และรมว.กระทรวงพลังงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เป็นผู้อนุญาตเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2551
       
       โครงการลำดับที่ 45 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ของบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นผู้อนุญาต เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2552
       
       โครงการลำดับที่ 50 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๖ (การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นผู้อนุญาต เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552
       
       โครงการลำดับที่ 54 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพิคลอโรไฮดรินภายใต้โครงการติดตั้ง Chlorine Vaporizer,Wet Scrubber ของ HCL Section และการปรับเปลี่ยนขนาดถังบรรจุคลอรีนเหลว ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)
       รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นผู้อนุญาตเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2552
       
       โครงการด้านคมนาคม ประกอบด้วย โครงการลำดับที่ 2 โครงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและขนาดถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
       ตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ของบริษัท มาบตาพุดแท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด รมว.อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และรมว.คมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เป็นผู้อนุญาต เมื่อเดือนเม.ย. 2551
       
       โครงการลำดับที่ 3 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ (การเพิ่มถังเก็บและอุปกรณ์ขนถ่าย LPG/Butene-1) ตั้งที่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รมว.คมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เป็นผู้อนุญาต
       
       โครงการลำดับที่ 4รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิโตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (การก่อสร้างถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (ถัง โพรเพน/บิวเทน)) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด รมว.คมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เป็นผู้อนุญาต เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2551
       
       โครงการลำดับที่ 6 โครงการติดตั้ง Loading Arm เพิ่มเติมที่ท่าเทียบเรือของโรงกลั่นน้ำมันสตาร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด รมว.คมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เป็นผู้อนุญาตเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>