"การบินไทย"วางแผนรับมือกระแสลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ  


ที่มา สยามรัฐ  / 3 ธันวาคม 2552

 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องพลังงานสีเขียวกับโอกาสของการลงทุนว่า การที่การบินไทยทำธุรกิจกับนานาประเทศ ส่งผลให้กระแสลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญกับบริษัท และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง โดยเฉพาะข้อจำกัดจากการที่สหภาพยุโรป ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 3% ในปี 2555
          ทั้งนี้ การบินไทยจึงได้วางโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการดูแลรักษาเครื่องบิน และการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย1.การจำกัดสัมภาระของลูกเรือ เพื่อให้น้ำหนักโดยรวมของเที่ยวบินมีความเหมาะสม ซึ่งน้ำหนักของเครื่องบินที่เบาลงจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้
          2.มีแผนที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการที่ได้รับการรับรอง และสามารถขายคาร์บอนเครดิต หรือ CER (Certified Emission Reduction : CER)ประมาณ 700,000 ตันภายในปี 2555 ซึ่งจะมีรายละเอียดออกมาภายในต้นปี2553 นี้ 3.การจัดทำโครงการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอน ออฟเซต โดยให้ผู้โดยสารรับทราบว่าแต่ละเที่ยวบินที่เดินทางปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าใด และให้เลือกที่จะชดเชยด้วยการสนับสนุนโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
          4.นอกจากนี้การบินไทยยังมีโครงการปรังปรุงเมนูบนเครื่องบินใหม่โดยจะให้ระบุถึงตัวเลขการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตอาหารในแต่ละเมนูซึ่งขณะนี้ได้มอบให้ สวทช.ศึกษารายละเอียดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าอาหารที่ทำจากวัวหรือแกะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯมากกว่าอาหารที่ทำจากหมูกว่า 4 เท่า เป็นต้นเพื่อนำไปสู่การเลือกบริโภคอาหารที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ต่ำกว่า

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>