วท.ขายถุงพลาสติคชีวภาพแยกขยะเสียเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

ที่มา มติชน  / 3 ธันวาคม 2552

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม น.ส.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติคชีวภาพ กล่าวว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติคชีวภาพไทย ทำโครงการผลิตถุงขยะพลาสติคชีวภาพ เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ และผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้เครื่องแปลงอินทรียวัตถุแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนขยะอินทรีย์ของไทยปีละ 9 ล้านตันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปีละ 6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านบาท  
          "ขณะนี้ได้นำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่องเทศบาลกระดังงา จ.สมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในแง่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จนได้รับเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็น "ชุมชนสีเขียว" นับเป็นการเสริมภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนให้โดดเด่นขึ้น" ปลัด วท.กล่าว

          

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>