เสียใจและเสียดาย : บทเรียนจากการถล่มตึกเวิลด์เทรด

โดย ศ. ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
20 กันยายน 2544

ข่าวผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินไปชนเพื่อถล่มตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์ที่กรุงนิวยอร์ค ของสหรัฐอเมิรกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
ที่ผ่านมานั้น ใครได้ยินได้เห็นภาพที่เผยแพร่ออกทางโทรทัศน์อยู่นานหลายชั่วโมงและหลายวันติดต่อกัน ก็ต้องตกใจและสลดใจ
กันทุกคน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยไม่เห็นด้วยต่อการพรากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม ขณะเดียวกันสถาบันฯ ก็ขอแสดง
ความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตทุกท่าน ทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ต้องกลับเป็นเหยื่อตึกถล่มโดยไม่รู้อิโหน่อิเหน่ และเป็น
ผู้ก่อการร้ายเองก็ตาม

เพราะพูดถึงชีวิตแล้ว ไม่มีใครหรอก(แม้แต่ผู้ก่อการร้าย)จะอยากยอมเสียหรือสละไปง่ายๆ จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
มา ณ ที่นี้

แต่ก็ขอแสดงความเสียดายไปด้วยพร้อมๆกัน เสียดายที่ทั้งๆที่เราทุกคนรู้ว่าสงครามฆ่าคนมามากมาย สงครามไม่มีวันแก้ปัญหา
การแก้แค้นกลับไปกลับมาระหว่างกันได้ สงครามทำให้ประชาชนคนบริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ทรมานตามไปด้วยทั้งๆที่เขาเหล่านั้น
ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรด้วย สงครามทำให้เศรษฐกิจของชาติและของโลกทรุดลงซึ่งมีผลโยงให้คนจนทั่วโลกต้องจนลง
มากขึ้นไปอีก และสงครามทำอะไรๆเลวร้ายได้อีกมากมาย แต่ผู้นำและประชาชนบางกลุ่มในบางประเทศก็ยังไม่ยอมเรียนรู้ใน
ความจริงง่ายๆเช่นนี้ และยังเลือกที่จะทำสงครามหรือทำการก่อการร้ายต่อไปอย่างดูแล้วไม่มีวันสิ้นสุด

จึงขอบอกว่าเสียดาย เสียดายที่เรามีความรู้และสอนความรู้ด้านเทคโนโลยีกันจนทำอะไรๆเหนือธรรมชาติได้มากมาย แต่เรากลับ
ไม่ยอมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อย่างแบ่งปันกันและกัน อย่างคนมีน้ำใจให้กัน และอย่างมีเมตตาต่อกัน

นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกคนหนึ่งในอดีต คือ ไอน์สไตน์ ผู้คิดค้นระเบิดปรมาณูได้ บอกว่า 'วิทยาศาสตร์สอนให้คนผลิตระเบิดได้
แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถสอนให้คนรู้ได้ว่า เมื่อไรควรใช้ระเบิดนั้น
'

ศ.นพ. ประเวศ วะสี ปูชนียบุคคลของคนไทยยุคปัจจุบันได้กล่าวว่า ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากการโลภ(อยากได้ อยากมี) โกรธ
(แค้นเคือง อาฆาต) และหลง(เห็นของเลวเป็นของดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นการเอาเปรียบคนอื่นเป็นของปกติ)ของมนุษย์
เรานี่เอง หากตัดพวกนี้เสียได้ ปัญหาการเบียดเบียนกันก็จะหมดไป และสานติสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในโลก

เราจึงควรชักชวนเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกให้หันมาอยู่ร่วมกันแบบไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงกันเถิดครับ