ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม  >>  กิจกรรม
   

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ประชุมเครือข่ายต้นแบบพอเพียง ครั้งที่1/2554 ภาคีจริงใจ (ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายต้นแบบพอเพียง)
: 29 กรกฎาคม 2554
พิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว
: 29 กรกฎาคม 2554
การแถลงข่าว “ก้าวข้างหน้า ... เพื่อสังคม” พบประธาน ...ร้อยเรียงงานที่ผ่านมา...สู่ทิศทางในอนาคต...เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
: 27 กรกฎาคม 2554
เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่นผลของสถาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
: 8 กรกฎาคม 2554
สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์
: กรกฎาคม 2554
สัมมนา "ทิศทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม...ภาษีสิ่งแวดล้อม ...เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมไทย" รุ่นที่ 2
: 28 มิถุนายน 2554
สัมมนา "เทคโนโลยีและแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย"
: 24 มิถุนายน 2554
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด
: 23 มิถุนายน 2554
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Indicator) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เพื่ออบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม และบัญชีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
: 17 มิถุนายน 2554
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Indicator) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 เพื่ออบรมวิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ และจัดทำแผนจัดเก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
: 15 มิถุนายน 2554
เครือข่ายชุมชน พลังการฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
: 9 - 10 มิถุนายน 2554
คณะทำงานโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานวันสิ่งแวดล้อมหาดใหญ่ ณ ลานฉื่อฉาง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
: 5 มิถุนายน 2554
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้  ณ เทศบาลตำบลช้างขวา  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี
: 3 - 5 มิถุนายน 2554
คณะทำงานโครงการ ACCCRN เชียงราย จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองปึ๋ง หนึ่งในกิจกรรมร่วมสร้างความตระหนักเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนภายใต้โครงการนำร่องโครงการฯ
: 3 มิถุนายน 2554
คณะทำงานโครงการ ACCCRN เชียงราย ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมเชียงราย ณ ตลาดสดเทศบาล 1 ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานและให้ความรู้ และมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน
: 3 มิถุนายน 2554
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Indicator) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนผังกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ผังการไหลของพลังงานและวัสดุ พร้อมทั้ง Walk through โรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
: 1 มิถุนายน 2554
สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์
: มิถุนายน 2554
 
 
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Indicator) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน วิธีการทบทวนการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
: 31 พฤษภาคม 2554
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Indicator) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 เพื่ออบรมวิธีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และต้นทุนสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
: 30 พฤษภาคม 2554
ภาพอนาคตเกษตรไทย 2563
: 11 พฤษภาคม 2554
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Indicator) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เพื่ออบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมและบัญชีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
: 10 พฤษภาคม 2554
เสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนต้นแบบโรงเรียนและชุมชนพอเพียงอย่างบูรณาการ” โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง
: 27 เมษายน 2554
งาน Gala นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยกับการสร้างฐานการศึกษา สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
: 26 เมษายน 2554
งานสัมมนาทิศทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม...ภาษีสิ่งแวดล้อม...เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมไทย
: 26 เมษายน 2554
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ACCCRN จับมือ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นไทย...กับการจัดการและรับมือกับภัยพิบัติเชิงรุก” เพื่อสร้างความตระหนักให้หน่วยงานท้องถิ่นพร้อมรับมือภัยพิบัติภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี  
: 26 เมษายน 2554
คอนเสิร์ตการกุศล Help for Health
: 21 เมษายน 2554
อาคารราษฎร์บูรณะ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
: 21 เมษายน 2554
คณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ ร่วมกับ ADPC (Asian Disaster Preparedness Centre) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพี่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการอุทกภัย พร้อมแนวทางการพัฒนาด้านเทคนิคและวิชาการ ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
: 19 เมษายน 2554
พิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียวของบริษัท ชาร์ปไทย จำกัด และ บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
: 5 เมษายน 2554
คณะทำงานโครงการ ACCCRN เชียงรายจัดกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ภายใต้โครงการ นำร่อง “โครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ หนองน้ำสาธารณะหนองปึ๋ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย /
: 29 มีนาคม 2554
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว”
ณ ห้องอยุธยา1-2 (ชั้น3) โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

: 28 มีนาคม 2554
ค่ายเยาวชน...คนพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านนาอีสาน (บ้านนายเลี่ยม บุตรจันทา / ปราชญ์ชุมชน - รางวัลลูกโลกสีเขียว) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
: 23 - 24 มีนาคม 2554
ต้นกล้า...เพื่อป่าต้นน้ำ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
: 17 - 18 มีนาคม 2554
เวทีประชาคมร่างแผนโครงการนำร่อง "ต้นแบบครอบครัวพอเพียง" (บ้านโปร่งเกตุและบ้านแสงทอง) ณ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
: 15 มีนาคม 2554
คณะทำงานโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนพร้อมรับมืออุทกภัยในประเด็น  “พื้นที่จัดการตนเองกรณีเกิดภัยพิบัติ” กับรายการสมัชชาสุขภาพทางอากาศซึ่งเป็นรายการความร่วมมือสื่อกว่า 10 คลื่นวิทยุ ในจังหวัดสงขลา
: 5 มีนาคม 2554
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด ครั้งที่ 1/2554 “สถานการณ์มาบตาพุด: มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง”
: 28 กุมภาพันธ์ 2554
IGES CDM Capacity Building Training to develop the Clean Development Mechanism-Programme of Activities (CDM-PoA) in Thailand
: 22-23 February 2011
Flooding impact to Thai Business...How to prepare?
: 22 February 2011
สัมมนาโลกร้อนกับชีวิตคนไทย
: 15 กุมภาพันธ์ 2554
คณะทำงานโครงการ ACCCRN เชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการนำร่อง “โครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ หนองน้ำสาธารณะหนองปึ๋ง ต.รอบเวียง     อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตการใช้จุลินทรีย์สลายตอซังและฟางข้าวทดแทนการเผาแบบเดิม หนึ่งในแผนกิจกรรมภายใต้โครงการ ณ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
: 1 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศผลการประกวดนักเขียนรุ่นเยาว์เพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ปีที่ 5
: 3 มีนาคม 2554
ประกาศผลการประกวด Eco School Award
: 31 มกราคม 2554
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network - ACCCRN) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเมืองและหน่วยงานระดับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และมีปาฐกถาพิเศษ   “เมือง...การตั้งรับ และปรับตัว...ภายใต้วิกฤติโลกร้อน” โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
: 11 มกราคม 2554
ประกาศผลการประกวด เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
: 1 มกราคม 2554
 
...< ก่อนหน้า