ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม  >>  ข่าวสารน่ารู้
   

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม

สวัสดีครับ/คะท่านผู้อ่านทุกท่าน... เนื่องจากทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม (สสท.) ได้ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิชาการและดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราจึงเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ประกอบไปด้วยตัวหนังสือ ตาราง หรือกราฟ ซึ่งอาจจะสลับซับซ้อนและดูน่าเบื่อจนเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางวิชาการ ทำให้สิ่งแวดล้อมอาจจะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเข้าถึงได้ยากสำหรับประชาชนคนทั่วไป ถึงแม้กระนั้นเองเจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อมของเราก็พบว่าเนื้อหาของสิ่งแวดล้อมในบางประเด็นก็ไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายจากการอธิบายด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวหรือรูปภาพเพียงไม่กี่รูป

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความตั้งใจที่จะเปิดหน้าเว็บไซต์ย่อยขึ้นมาหนึ่งหน้าเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจและกำลังเป็นประเด็นร้อน ณ ห้วงเวลาขณะนั้น โดยทางทีมงานจะขอให้คำมั่นสัญญาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาเสนอท่านผู้อ่านจะเปี่ยมไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกและเข้าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น

 

 
 

ในเดือนนี้ทางผู้คณะจัดทำได้เลือกหัวข้อ Ecological Footprint ซึ่งเปรียบเสมือนการสรุปผลของปริมาณผลกระทบต่อนิเวศสิ่งแวดล้อมที่เกิดการจากใช้ทรัพยากรของมนุษย์ในแต่ละปี โดยนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถในการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติของโลก โดยทางคณะผู้จัดทำจะกล่าวถึง Ecological Footprint ในระดับโลก และคณะผู้จัดทำจะนำเสนอเว็บไซต์เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถคำนวณ Ecological Footprint ของตัวเองได้อย่างคร่าวๆ ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่านทราบว่าวิถีการดำเนินชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีผลกระทบต่อนิเวศสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด

มนุษย์จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังใช้ทรัพยากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ? ดังนั้น Ecological Footprint จึงเปรียบเสมือนการวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ดังรูปข้างล่าง เช่น การใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้พลังงาน การประมง การใช้ที่ดินและการตัดไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัย ถนนและทำการเกษตร และการใช้ระบบนิเวศน์สำหรับการดูดซับมลพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อได้ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็จะนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติในการฟื้นฟูตัวเอง

 

 

Ecological Footprint ของโลก

จากกราฟข้างล่างจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 1970 มนุษย์ได้เริ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละปีมากกว่าความสามารถในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละปี โดยในปัจจุบันโลกของเราต้องใช้ระยะเวลาถึง 1 ปี 6 เดือนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ในระยะเวลา 1 ปี และหากว่ามนุษย์โลกยังมีการเพิ่มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่เป็นอยู่ปัจจุบันในปี 2050 เราอาจจะมีอัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหนึ่งปีเท่ากับโลกสามใบ หรือโลกจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองทั้งหมด 3 ปี จึงจะชดเชยทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์โลกใช้เพียงแค่ 1 ปี

มาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า แล้วตัวเราเองมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใด โดยท่านผู้อ่านสามารถคำนวณ Ecological Footprint ของตนเองได้อย่างคร่าวๆ จากการทำแบบสอบถามตามลิ้งต่อไปนี้ http://myfootprint.org/en/visitor_information/ (Center for Sustainable Economic. Ecological Footprint: How big is your Ecological Footprint) โดยหลังจากที่ทำแบบสอบถามเสร็จแล้ว ท่านผู้อ่านก็จะทราบว่าลักษณะการใช้ชีวิตของเรานั้น จะต้องใช้โลกกี่ใบในการสนับสนุนการดำรงชีวิต, Ecological Footprint ของเราเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่เราอยู่อาศัยเป็นหน่วย Global Hectares และ Ecological Footprint ของเราแบ่งตามอัตราส่วนของชีวนิเวศ

เมื่อท่านผู้อ่านได้ทราบผลจากแบบสอบถามแล้วก็อาจจะรู้สึกตกใจถึงผลที่ได้รับว่าการดำรงชีวิตของตัวเราเองมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากถึงเพียงนี้เลยหรือ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำเองก็รู้สึกตกใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาเช่นกัน ซึ่งนั้นก็คือความจริงที่เราจะต้องยอมรับ และโดยแท้ที่จริงแล้วบทความนี้ก็มีจุดประสงค์ที่อยากให้ท่านผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ตัวเราเองได้ก่อขึ้นทั้งที่รู้ก่อดีหรือไม่รู้ก็ดี เพื่อที่จะได้มีสติและระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด.........

<<<    >>>