ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม  >>  ข่าวสารน่ารู้
   

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม

สวัสดีครับ/คะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน...เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนเมษายน เป็นเดือนที่ใครๆ หลายๆ คน ต่างรอคอยเพราะจะมีวันหยุดยาวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยคนไทยจะได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดในการท่องเที่ยวพักผ่อน เดือนทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัว และที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับเทศกาลสงกรานต์นี้ก็คือ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้ำของวัยรุ่นนั้นเอง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเทศกาลนี้ทำให้มีการใช้น้ำอย่างมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่านอกจากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในกิจวัตรประจำวันแล้ว มนุษย์เรายังมีการใช้น้ำอย่างมากมายมหาศาลในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย ดังนั้นหัวข้อสาระน่ารู้ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของ “น้ำ...ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม”

จากการศึกษาของ Water Footprint Network พบว่าในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีการใช้น้ำ (ที่มา: http://www.waterfootprint.org/) ดังนี้

 
 

 

 

 

 

 

 

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้อ่านเมื่อได้ทราบถึงตัวเลขปริมาณการใช้น้ำที่ซ่อนอยู่ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยทีเดียว แต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆ จะพบว่าในการปลูกพืชนั้นมีปริมาณการใช้น้ำโดยเฉลี่ยน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขาดแคลนน้ำ เช่น ออสเตรเลีย นักสิ่งแวดล้อมหลายๆ คนก็จะกินมังสวิรัติ (Vegetarian) เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้น้ำ แต่ในกรณีของประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีการขาดแคลนน้ำมากถึงขนาดนั้น ก็ไม่ถึงกับมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อลดการใช้น้ำ เพียงแต่คณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะช่วยกันประหยัดน้ำจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคน้ำในครัวเรือนซึ่งสามารถทำได้ง่าย แค่นี้ท่านผู้อ่านก็เป็นผู้มีส่วนช่วยโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วละครับ/คะ...

 

<<<   >>>