ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม  >>  ข่าวสารน่ารู้
   

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม

รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 

ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันออกไป...

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2556

กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Think Eat Save

 

 
 
 • พ.ศ. 2528 (1985)     เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)
 • พ.ศ. 2529 (1986)     ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace)
 • พ.ศ. 2530 (1987)     Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
 • พ.ศ. 2531 (1988)     การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first, development will last)
 • พ.ศ. 2532 (1989)     ภาวะโลกร้อน (Global Warming ; Global Warming)
 • พ.ศ. 2533 (1990)     เด็ก และสิ่งแวดล้อม Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
 • พ.ศ. 2534 (1991)     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership)
 • พ.ศ. 2535 (1992)     Only One Earth : Care and Share
 • พ.ศ. 2536 (1993)     Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle
 • พ.ศ. 2537 (1994)     โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family)
 • พ.ศ. 2538 (1995)     ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (The Peoples, United for the Global Environment)
 • พ.ศ. 2539 (1996)     รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat, Our Home)
 • พ.ศ. 2540 (1997)     เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)
 • พ.ศ. 2541(1998)     เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth "Save our Seas")
 • พ.ศ. 2542 (1999)     รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม (Our Earth, Our Future...Just Save It)
 • พ.ศ. 2543 (2000)     ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา (2000 The Environment Millennium : Time to Act)
 • พ.ศ. 2544 (2001)     เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of  Life)
 • พ.ศ. 2545 (2002)     ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance)
 • พ.ศ. 2546 (2003)     รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water - Two Billion People are Dying for it!)
 • พ.ศ. 2547 (2004)     ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?)
 • พ.ศ. 2548 (2005)      เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!)
 • พ.ศ. 2549 (2006)     เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON'T DESERT DRYLANDS!)
 • พ.ศ. 2550 (2007)     หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE - A HOT TOPIC ?)
 • พ.ศ. 2551 (2008)     ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Kick the Habit - Towards a low carbon economy)
 • พ.ศ. 2552 (2009)     คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change)
 • พ.ศ. 2553 (2010)     ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future)
 • พ.ศ. 2554 (2011)     ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests : Nature at your Service)
 • พ.ศ. 2555 (2012)     คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy : Does it include you?)
 • พ.ศ. 2556 (2013)     กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Think Eat Save) 

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

<<<    >>>