ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม  >>  ข่าวประชาสัมพันธ์
   

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม

งานเปิดร้านกาแฟอินทนิล เพื่อสิ่งแวดล้อม (สาขา 1)พบกับตลาดนัดสินค้าสีเขียว แบ่งสรร ปันรักษ์

การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยติด 1 ใน 70 หน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ประกาศผลการตัดสินการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕

อานันท์เตือนอีก3เดือนศก.วิกฤต

ประกาศผลรางวันงานวิจัยดีเด่น ปี 2556 กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน
: 25 กรกฎาคม 2556

การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
: 26 กรกฎาคม 2556

การเสวนา “รวมพลังภาคธุรกิจ...เพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม…สู่ระดับภูมิภาค”
: 30 กรกฎาคม 2556

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms in Thailand
: 22 กุมภาพันธ์ 2556

พิเศษสุดๆ! ชวนเพื่อนสมาชิกร่วมโหวตคลิปวิดีโอในโครงการ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ลุ้นรับเสื้อยืดรุ่น Limited Edition (โหวต)
: หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2556
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด " นักเขียนรุ่นเยาว์เพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ปีที่ 7 " (ประกวด)
: หมดเขต 5 กุมภาพันธ์ 2556
เอกสารงานเสวนา “การจัดการทรัพยากรน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยในลุ่มแม่น้ำโขง: เวทีภาคประชาสังคม” (ดาวน์โหลด)
เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2555

ประกาศผลการประกวดแบบบ้าน "บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม"(ประกาศผล)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2555 (ประกวด)
: หมดเขต 31 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลดเอกสารงานเสวนา "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุก: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" (เสวนา)
ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสีเขียว" (สัมมนาฟรี)
: 6 พฤศจิกายน 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนา "สถานศึกษาไทยพร้อมใจสู้วิกฤติพลังงาน..ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ"
วันที่ 20 กันยายน 2555
(สัมมนา)
: ตอบรับภายในวันที่ 18 กันยายน 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนา "สถานศึกษาไทยพร้อมใจสู้วิกฤติพลังงาน..ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ"
วันที่ 20 กันยายน 2555
(สัมมนา)
: ตอบรับภายในวันที่ 18 กันยายน 2555
ประกาศผลการประกวดสื่อมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" (ประกาศผล)
Post Rio+20: ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน? (ดาวน์โหลด)
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการบริการห้องพักโรงแรม และสำหรับงานบริการงานพิมพ์
(ข้อคิดเห็น): หมดเขต 29 สิงหาคม 2555
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด " Eco-Hospital Award ปีที่ 2 " (ประกวด)
: ขยายเวลารับ 31 ตุลาคม 2555
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด " Eco-School Award ปีที่ 4 " (ประกวด)
: ขยายเวลารับ 31 ตุลาคม 2555
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแบบบ้าน " บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม " (ประกวด)
: ขยายเวลารับ 31 สิงหาคม 2555
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด " สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน " (ประกวด)
: ขยายเวลารับ 31 กรกฎาคม 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว ประจำปี พ.ศ. 2555 (สัมมนาฟรี)
มาปั่น ให้โลกเปลี่ยน on TOUR โดย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย Thailand Cycling Club (TCC)
: 1-5 สิงหาคม 2555
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน" (ประกวดผลงาน)
: หมดเขต 31 กรกฎาคม 2555
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" (ประกวดผลงาน)
: หมดเขต 30 มิถุนายน 2555 : เลื่อนประกาศผล 15 สิงหาคม 2555
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการโรงงานและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3/2555" (สัมมนาฟรี)
: 21 มิถุนายน 2555 หมดเขตรับ 18 มิถุนายน 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด...ปรับตัวกับอุทกภัย.... ลุ้นรับของรางวัลเก๋ไก๋จากโครงการ ACCCRN / M-BRACE (ประกาศ)
: หมดเขตรับ 10 มิถุนายน 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว ที่ 001/2555 เรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมโครงการฉลากเขียว (ประกาศ)
: 9 พฤษภาคม 2555
ขอเชิญสัมมนาการบริหารจัดการโรงงานและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (สัมมนา ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
: 11 พฤษภาคม 2555 หมดเขตรับ 11 พฤษภาคม 2555
ขอเชิญร่วมทริป "ท่องเจ้าพระยาตอนล่าง : เรียนรู้วิถีคนปลายน้ำ" (ทริปท่องเที่ยว)
: 12 พฤษภาคม 2555 หมดเขตรับ 8 พฤษภาคม 2555
ประกาศผลการประกวด Eco-Hospital Award ปีที่ 1 (ประกาศผล)
ประกาศผลการประกวด Eco-School Award ปีที่ 3 (ประกาศผล)
ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” (ทุนสนับสนุน)
ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน

: ตลอดปี พ.ศ. 2555
รับสมัครโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 โรงงาน (ฟรี)
: วันที่ 28 มีนาคม 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (สัมมนาฟรี)
: วันที่ 30 มีนาคม 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (สัมมนาฟรี)
: วันที่ 4 เมษายน 2555
สัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms
: 17 กุมภาพันธ์ 2555
เปิดตัวโครงการ สัมมนา “มิติใหม่ สถานศึกษาไทยพร้อมใจบูรณาการพลังงานเข้าสู่แผนการสอน”
: 15 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองฉลาก"
: 9-10 กุมภาพันธ์ 2555
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ... (ฉบับทางเลือก)
: ขยายเวลาถึง 31 มกราคม 2555
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองฉลาก"
: 9-10 กุมภาพันธ์ 2555
เปิดตัวโครงการ สัมมนา “มิติใหม่ สถานศึกษาไทยพร้อมใจบูรณาการพลังงานเข้าสู่แผนการสอน”
: 15 กุมภาพันธ์ 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา
: ขยายเวลาถึง 9 มีนาคม 2555
เชิญชวนส่งผลงาน นักเขียนรุ่นเยาว์ ปี 6
: ขยายเวลาถึง 6 กุมภาพันธ์ 2555
Friends of TEI ชวนแอ่วเมืองน่าน สัมผัสวิถีวัฒนธรรมล้านนา เปิดใจเรียนรู้การทำงานชุมชน
: 21-24 ตุลาคม 2554
สัมมนาปิดโครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการจัดการมูลฝอยชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของประเทศ
: 5 ตุลาคม 2554
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมออกแบบ “ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็ก”
: 30 กันยายน 2554
สรุปการประชุมเวทีสาธารณะในประเด็นการคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทิศทางและก้าวต่อไปของกอ.สส.”
: 10 สิงหาคม 2554
เชิญชวนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ไปใช้ในองค์กร
: สิงหาคม 2554
เชิญชวนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วม "ประกาศเจตนารมณ์...เพื่อนำองค์กรสู่อาคารประหยัดพลังงาน"
: สิงหาคม 2554
 
 

 

ถัดไป >...