อ่านผลิใบ สมัครสมาชิก โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์ ผู้ร่วมสนับสนุน รู้จักกองบรรณาธิการ

สารคดี

เรื่อง : ปิยวรรณ คงสาคร
เอื้อเฟื้อภาพประกอบ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ถ่ายภาพ : สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์สุขภาพดีใครกำหนด


ทุกวันนี้แม้ข้อมูลที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ จะระบุว่า คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น เช่น มีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น โรคติดต่อบางชนิดลดลง หรือคนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

แต่ขณะเดียวกันอีกนัยยะหนึ่งที่สะท้อนผ่านสื่อคือ ปรากฏการณ์ที่คนไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบัน ขับเคี่ยวมากับโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจากภาวะการอุดตันของเส้นเลือด เพราะมีปริมาณคอเลสเตอรอลสะสมอยู่มาก ทำให้เลือดไม่สามารถเดินทางไปเลี้ยงหัวใจได้ ในที่สุดผู้ป่วยก็เสียชีวิต หรือแม้แต่อาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทั้งหลาย เช่น ภูมิแพ้ ไซนัส โพรงจมูกอักเสบ ฯลฯ รวมถึงโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาคำตอบและแก้ไขปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น บทสรุปหนึ่งสันนิษฐานว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษในอากาศซึ่งมีต้นกำเนิดจากหลายแหล่งที่มา เช่น การเผาไหม้ของยวดยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม เตาเผาขยะ หรือแม้แต่การเผาไหม้วัสดุการเกษตร ฯลฯ รวมทั้งสารพิษปนเปื้อนในอาหาร ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด "ทุกขภาวะ" ขึ้น

หลายคนเริ่มวิตกกังวลกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทำอย่างไรที่จะรักษาสภาวะสมดุลของ "สุขภาวะ" ได้ ผลิใบฉบับนี้ขอยืนหยัดทำหน้าที่ค้นหาความหมายของสุขภาพที่เชื่อมโยงกับมิติของสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนความจริงผ่านกระทู้ที่ว่า สุขภาพดีใครกำหนด