โรคร้ายจากวิถีการพัฒนา
อ่านผลิใบ สมัครสมาชิก โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์ ผู้ร่วมสนับสนุน รู้จักกองบรรณาธิการ

กระแสสีเขียว

เรื่อง : ปิยวรรณ คงสาคร
ภาพ : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรมรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้ชาวบ้านลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หรือเป็นที่เข้าใจกันในชื่อโครงการพัฒนาและส่งเสริม "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะซบเซาให้กลับฟื้นขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านชาวช่องต่างพากันขานรับถ้วนหน้า การมุ่งพัฒนาที่เลือกเอาปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง อาจทำให้หลายคนลืมคิดที่จะมองไปให้รอบด้าน หลงลืมวิธีการจะค่อยๆ ก้าวย่างไปบนหนทางแห่งการพัฒนานี้อย่างมั่นคง ด้วยต่างเร่งตักตวงแสวงหาผลประโยชน์ และสิ่งที่กำลังคุกคามชาวบ้านผู้ผลิตอยู่ในเวลานี้ นั่นก็คือ โรคร้ายที่มาพร้อมกับวิถีการพัฒนา

แต่เดิมนั้นโรคจากการประกอบอาชีพหรือจากการใช้แรงงานจะเกิดขึ้นกับเฉพาะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ชาวบ้านลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โรคภัยต่างๆ ที่เคยจำกัดวงอยู่แต่ในโรงงานกำลังแพร่ขยายและคืบคลานเข้าสู่หมู่บ้าน เป็นโรคของคนเมืองที่ติดต่อสู่ชนบทแบบไม่ทันตั้งตัว