ติดต่อโครงการ
   
   
   
   
   
 
 
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
91/1 ถนนสิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-612 225 โทรสาร 053-612 226
 
Project: Promoting Renewable Energy in Mae Hong Son Province
91/1 Singhanat Bumrung Road, Jong Kham, Muang, Mae Hong Son 58000
Telephone 053-612 225 Fax. 053-612 226